banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
13 Ekim 2013 Pazar 00:21
Yargıtay Başkanı Sami Selçuk, 9. Ceza Dairesi'nin kavramları karıştırdığını söyledi.

Balyoz davasının gerekçesini inceleyen eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk, 9. Ceza Dairesi'nin kavramları karıştırdığını söyledi. Selçuk 'Hazırlık davranışlarını darbeye teşebbüs olarak değerlendirmiş; bu olmaz' yorumunu yaptı. Ortaçağda kralı öldürmeyi düşünmenin bile suç olduğunu anımsatan Selçuk 'Ama günümüzde suçun dışa yansıması zorunlu' dedi.

Eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk, Balyoz davasının gerekçeli kararında dairenin kimi kavramları karıştırdığını, kimi kavramları ise dosyada yer almamasına karşın irdelemesini
eleştirirken “Hazırlık davranışlarını darbeye teşebbüs olarak değerlendirmiş, bu olmaz. Darbeye hazırlık var ama teşebbüs yok. Bu haliyle darbeye teşebbüs suçu oluşmaz” yorumunu yaptı.

Selçuk, 9. Ceza Dairesi’nin 65 sayfalık gerekçesini inceledikten sonra Balyoz davasındaki durumu değerlendirdi. Dairenin kararının kendisini düş kırıklığına uğrattığını söyleyen Selçuk “TCY’nin 312. maddesindeki gibi suçlar Alman öğretisinde ‘kalkışma suçları’ diye anılır. 312 ve 314. ‘silahlı örgüt’ maddeleri İtalyan öğretisinde ‘oluşumu öne alınmış suçlar’ diye anılır. 314. maddedeki suç öbür suçlarda cezalandırılmayan hazırlık davranışlarını cezalandırmıştır. 312. madde ise hazırlık, hareket davranışlarını cezalandırmamış, bu hazırlık davranışlarının iç dünyada kalmayıp dışa yansımasını, yani teşebbüs aşamasını cezalandırmıştır. Ceza yasaları kural olarak insanların iç dünyalarıyla ilgilenmez. Bu son derece önemli bir ilkedir” değerlendirmesini yaptı. 9. Ceza Dairesi’nin yaklaşımı sorunlu Ortaçağda kralı öldürmeyi düşünmenin bile suç olduğunu anımsatanSami Selçuk, “Ama günümüzde suçun iç dünyada kalmayıp dışa yansıması gerekir. Dışa bir davranışla yansıması zorunlu. Nitekim İtalya’dan aldığımız eski Ceza Yasası’nın gerekçesinin ünlü paragrafında ‘Ceza hukuku insanların iç dünyasıyla ilgilenmez’ der” diye konuştu. Dairenin darbeye teşebbüs suçuna ilişkin yaklaşımının sorunlu olduğunu belirten Selçuk, darbeye teşebbüs suçunu düzenleyen 312. maddesinin hazırlık davranışlarını cezalandırmadığına işaret etti. Suçun tamamlanmadan, teşebbüs olarak değerlendirilen bir davranışla cezalandırılabildiğini vurgulayan Selçuk, bunu şöyle anlattı:  “Bu davranış yoksa suç yoktur. Sözgelimi, Cumhurbaşkanına suikastta bulunan birisine müebbet hapis cezası veriliyor. Teşebbüs halinde kalan suç da tamamlanmış gibi cezalandırılıyor. Cumhurbaşkanını öldürmeyi düşünmek, bunun için hazırlıklar yapmak suç değil. İlle de dışarıya bir teşebbüs davranışıyla yansıyacak. Sözgelimi, gidecek, silahı elinde cumhurbaşkanını pusuda bekleyecek. Bu da öyle. 312. maddenin işlenebilmesi için hazırlıkların tamamlanması yetmez. Silah bulundurmuşlar, gömmüşler, bunlar yetmez. Bunları kullanmaya kalkacaklar. Hükümete ‘silahlar hazır, ya çekilirse’ diye söyleyecek, tehdit edecekler. Bu olmadıkça suç oluşmaz, mümkün değil. Yargıtay kararında hazırlık davranışları darbeye teşebbüs olarak değerlendirilmiş, bu olmaz.Silahlı örgüt koşulları varsa o ayrıca değerlendirilebilir.”

Elverişlilik aranamaz’

9. Ceza Dairesi’nin kararında ayrıntılı biçimde “elverişliliği” irdelemesini de eleştiren Selçuk, “Kural olarak sonuç doğurabilen suçlarda teşebbüs olur. Teşebbüsün elverişliliği, o sonucu doğurup doğurmadığı incelenir. Teşebbüs aşamasında cezalandırılabilen bir suçta elverişlilik söz konusu olamaz” yorumunu yaptı. Elverişliliğin dış dünyada maddi sonuç doğuransuçlarda teşebbüs açısından araştırılacağına işaret eden Selçuk, şu saptamayı yaptı: “Elverişlilik, oluşumu öne alınmış suçlarda olmaz. Tamamlanan yani icra hareketlerinin bittiği ve dış dünyada maddi sonuç doğuran suçlarda, teşebbüsün elverişliliği aranır. Teşebbüse
elverişlilik aranmaz.”

 

Cumhuriyet

Son Güncelleme: 13.10.2013 00:25
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177