banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
10 Kasım 2011 Perşembe 14:30
Yargıtay, askeri araca saldırıya müebbeti onadı
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla yargılanan sanık Erdal Polat'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 12 sanıkla ilgili dosyada incelemesini tamamladı.

''Doğrudan kastla hareket edilmiştir''

İnsanların yoğun olarak bulunduğu bir caddede böylesine güçlü bir bombanın patlaması halinde çevredeki insanların da öleceği sonucunun muhakkak olduğu ve bu durumda doğrudan kastla hareket ettiğinin kabul edildiği kaydedilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

''Sanık Erdal Polat'ın üyesi bulunduğu silahlı terör örgütünün, devletin birliğini bozma ve ülke topraklarından bir kısmını devlet idaresinden ayırma amacına yönelik olarak vahamet arz eden olayları gerçekleştirdiği, sanığın sübutu kabul olunan eylemlerinin amaç suçun işlenmesi doğrultusundaki örgütsel bağlılık ile ülke genelindeki organik bütünlüğüne nazaran, amacı gerçekleştirme tehlikesi yaratabilecek nitelikle olduğu belirlenmiştir. Diğer sanıklar Murat Polat, Ayhan Turgut, Mencile Polat, Mehdin Polat ve Zeki Polat'ın ise silahlı terör örgütüne yardım suçunu işledikleri kabul olunmuştur. Bütün sanıkların savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosya kapsamına göre verilen hükümde eleştiri ve düzeltme nedeni dışında bir isabetsizlik görülmemiştir.''

Karar

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, kararında, sanık Erdal Polat'ın TCK'nın ''Devletin birliğini ve bütünlüğü bozmak'' suçunu içeren 302/1. maddesi uyarınca bir, köy korucusunun şehit edilmesi suçundan bir ve TCK'nın ''Tasarlayarak adam öldürmek'' suçunu kapsayan 82/1. maddesi uyarınca da 7 kez olmak üzere toplam 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Çoğunluğu sanık Erdal Polat'ın yakınları olan sanıklar Murat, Mencile, Mehdin ve Zeki Polat ile Ayhan Turgut'un ''Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek'' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme, sanıklar İrfan, Fuat, Leyla ve Meryem Polat ile Celal Çelik ve Fırat Altan'ın ''atılı suçu işledikleri sabit olmadığından'' beraatlarını kararlaştırmıştı.


AA
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177