banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
03 Mayıs 2016 Salı 10:18
Yargıda cinnet hali

 Tartışmanın ana başlığı, yargı bağımsızlığının neyi ifade ettiğidir. 

Yargı bağımsızlığı, tıpkı milletvekili dokunulmazlığı gibi bir ayrıcalık olmadığı gibi yargıçlara da sağlanan bir ayrıcalık değildir. Yargı bağımsızlığı, yargı önünde hak arayan vatandaşların davalarına bakan yargıç ve savcıların herhangi bir baskı altında kalmadan işlerini yapabilmeleri için getirilmiş olan bir düzenlemedir. Bu hali ile düzenlemenin asıl amacı, yargı kurumları önünde hak arayan vatandaşların yargı ile ilgili sorunlarının, bağımsız yargı kuruluşları önünde görülmesini sağlama teminatıdır. Yasama dokunulmazlığı ise parlamenterlerin siyasi faaliyetlerini yürütürken hiçbir baskı altında kalmadan herhangi bir güç odağının tehdidine boyun eğmeden görevlerini yapmaları için getirilmiş olan evrensel bir düzenlemedir. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “yasama dokunulmazlığı” başlıklı 83/1. maddesinde, milletvekillerinin Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Meclis’te ileri sürdükleri düşüncelerinden Meclis’çe aksi karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar etseler de bunlardan sorumlu tutulmamaları hali düzenlenmiştir. Kuşkusuz milletvekillerinin düşüncelerini açıklamaları, bu düşüncelerini hayata geçirmek için yapmış oldukları eylemler de aynı dokunulmazlık kapsamındadır.

Tartışmamız gereken…
Milletvekili dokunulmazlıklarının tartışıldığı bugünlerde asıl tartışılması gereken yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı tartışmasıdır. Bu nedenle milletvekili dokunulmazlıklarının yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı ve dürüstlüğü ile birlikte tartışılması gerekir. Bugün yargıçların görevlerini, tam bir bağımsızlık içerisinde dürüst ve tarafsız şekilde yaptıklarına inanıyorsak o zaman hiçbir kimsenin dokunulmazlık zırhına ihtiyacı kalmamış demektir. Çünkü bu durumda, dokunulmazlık zırhı yargı tarafından herkese sağlanmış demektir.

Vahim tablo 
HSYK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz’ın gündeme damga vuran, yargının 2007-2013 yılları arasını “kara dönem” olarak nitelendirdiği ve bir utanç döneminin yaşandığı yönündeki sözleri ile siyasal iktidarın sözcülerinin “oğlan bizim kız bizim”, “yasama, yargı ve yürütme bizde” sözleri ve bizatihi Cumhurbaşkanı’nın yargı ile ilgili açıklamaları birlikte değerlendirildiğinde yargının içinde bulunduğu durumun ne kadar vahim olduğu da ortaya çıkacaktır. Bu siyasetin güdümüne girmiş, konjonktürel hareket eden, vicdan ve akıldan yoksun yargıya ne kadar güvenilebilir?

Yargıya güven
Bu soruya cevabı HSYK Başkan Vekili vermiştir. Yargıya güven oranının yüzde 30’larda olduğunu bizzat yargının en tepesindeki kişi açıklamıştır. Bu önemli bir veridir ve bu açıklamalar da dikkate alınarak milletvekili dokunulmazlıkları kaldırılırken kuzuyu kurda teslim etmeden önce bir kez daha düşünmek gereklidir.
Ülkemiz tam bir kaos halini yaşamaktadır. Neye el atıldıysa el atılan şey elde kalmıştır. Çözüm süreciyle birlikte, “ülkenin birliği ve bütünlüğü” denilmiş ancak elde kalmıştır. 12 Eylül referandumuyla birlikte “yargı bağımsızlığı” denilmiş ne yazık ki o da elde kalmıştır. Şimdilerde Başkanlık sistemiyle birlikte “demokrasi” deniliyor, görünen odur ki bu da elde kalacaktır.

Adeta hukuk krizi
Bu hali ile ülke tam bir hukuk krizinin içine girmiştir. Gazeteciler haber yapmaktan tutuklanırken, milletvekilleri Meclis kürsüsündeki sözlerinden dolayı soruşturmaya uğramaktadır. “Savaş bitsin barış gelsin” diyen akademisyenler, yaka paça gözaltına alınmakta ve tutuklanmaktadır. Tam bir cinnet hali! Eğer hızla bu krizden çıkamazsak ülkemizi çok ciddi bir sorunla karşı karşıya bırakacağımız ve sonunda güzel ve yalnız ülkemize hep birlikte yazık edeceğimiz kesindir.
Otoriter yönetimler, girdikleri büyük krizlerden çıkabilmek için kendilerine içeriden ve dışarıdan düşman bularak yönetimlerini devam ettirmek isterler. Bugün olan da tam budur. Sorun yeni bir anayasanın olmamasından, Batı’nın bize karşı olmasından veya milletvekillerinin dokunulmazlıklarının varlığından değil mevcut anayasanın ve yasaların asgari kurallarına dahi uyulmamasından ve tam bir hukuksuzluk durumundan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle tüm kurum ve kurumların mevcut anayasal ve yasal normlara uyarak mevcut kurulu hukuk düzenine göre davranmaları ve görevlerini tarafsızlık içinde dürüstçe yapmalarının sağlanması halinde açıklanan bu krizden çıkılabiliriz.

BÜLENT YÜCETÜRK
Ankara Cumhuriyet Savcısı

Son Güncelleme: 03.05.2016 10:20
Anahtar Kelimeler:
Yargıda Cinnet Hali
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177