banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
05 Ekim 2012 Cuma 11:38
Wenice Kid’s iflas etti!
 milliyet.com.tr

Bakırköy 7. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya alacaklı vekillerinin çoğunlukta olduğu 50 avukat ve bazı müdahiller katıldı. 2008 – 2010 yılları arasında çok hızlı büyüyen ve 200 olan mağaza sayısını 512’ye çıkaran Wenice Kids için dün Bakırköy 7. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde karar günüydü. Mahkeme, iflas erteleme isteyen şirketin talebini redederek iflasına kara verdi.

Mehkeme Hakimi Emel Halebi Erduran bugünkü duruşmada celse arasında kayyımların ek bir rapor sunduklarını ve bir kısım kayyımların görevden aflarını talep ettiklerini belirtti. Bazı Bankalar ve Faktoring Hizmetleri vekillerinin ve diğer müdahil vekillerinin dilekçeleri ve talepleri alındı. Müdahale talep eden WNC Kids Holding BV vekili dava müdahale talebi beyan dilekçesini tekrar ettiklerini belirterek, “Öncelikle ortaklar kurulu kakarı ve yönetim kurulu kararı iradesine aykırı olarak müşterek imza ile takip ilkesine aykırı şekilde davanın yürütülmüş olması ayrıca yönetim kuruluna seçilen üç ortakdan birinin pay sahibi olmaması nedeniyle söz konusu şirket organsız kalmıştır. Bu nedenle de usulüne uygun olarak bir yönetim kurulu seçilebilmesi için TTK 412 gereğince mahkeme tarafından genel kurulun toplantıya çağrılmasını talep etmekteyiz. Şirketin organsız kalması nenediyle 11.05.2012 tarihinde mahkemece yapılan ihtarların geçersiz olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Daha sonra söz alan Avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu ise işten atılan 90 çalışanın vekili olarak konuştuğunu, şirket kayyımlarının istifa dilekçesi verdiklerini, yönetim kurulunun da yetkisiz olmasına rağmen, hileli iflas yapıldığını ve mal kaçırıldığının açık delili olarak ilgili belgeleri dosyaya sunduklarını belirterek, “Bu çerçevede sayın mahkemeden hileli iflas için suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz” dedi. Wenice Kids’in eski İletişim Direktörü ve davaya müdahil olan Hasan Taşkın söz alarak, şirketin büyümesi ve gelişmesinde çalışanların büyük katkısının olduğunu, ancak gelinen noktada hiçbir çalışanının parasını tam olarak alamadığını, aylarca ücretsiz çalıştıklarını ve tüm haklarının heba edildiğini belirterek, “Avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu’nun dosyaya sunduğu hileli iflasla ilgili belgelerin dikkate alınmasını ve suç duyurusunda bulunulmasını, mağdur edilen tüm çalışanlarının haklarının da korunmasını talep etti.

Hazırda bulunan aslı müdahiller de ayrı ayrı, şirkette muhatap bulamadıklarını, eski beyanlarını tekrar ettiklerini belirttiler. Hazırda bulunan müdahiller vekilleri de ayrı ayrı; şirketin iflasına karar verilmesini istediler.

Mahkeme Hakimi Emel Halebi Erduran da gereği düşünüldü diyerek kararı açıkladı. “Açıklanan karara göre, Davacıların iflasın ertelenmesi hususundaki taleplerinin reddine; Davacılar Venice Pazarlama Tic. Ltd şti, Kuşam Tekstil Konfeksiyon Sanayi Ticaret Ltd. Şti, Venice Grup Tekstil San. Ve Tic. Mağazacılık A.Ş şirketlerinin 04.10.2012 günü saat 15.06 itibariyle iflaslarına, durumun derhal iflas idaresine bildirilmesine ve iflas idaresi tarafından derhal ilanına, mahkememiz tarafından daha evvel konulan tedbirlerin kaldırılmasına; 10 gün içinde sunulacak dilekçe ile temyiz yolu açık olmak üzere karar açıkça okunup usulen anlatıldı.”

 

Wenice Kid’s 2008 – 2010 yılları arasında çocuk giyim sektöründe hızlı büyümesiyle dikkat çekti. Marka, bugün 68 ülkede 512 mağazasıyla ve 188 konsept mağazanın yanı sıra 1.100 satış noktasıyla faaliyet gösteriyor. Dünyaya açılan ilk Türk çocuk giyim markası olan Wenice Kid’s, 1998 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. 150 milyon euro’nun üzerinde cirosu bulunan Wenice Kid’s’in sahipleri 78 firmayı bir araya getirerek MOL ismiyle AVM sektörüne de girmişti. İstanbul Pendik’teki MOL açılışında yaşanan izdihamla dikkat çekmişti. Marka, yabancı ortaklık sonrasında 200 olan mağaza sayısı 512’ye çıkmıştı.

Wenice Kids’e ait Kuşam Tekstil, 2010 yılında İngilizlerin çocuk giyim zinciri Adams'ı almak üzere çalışmalar yaptığı haberleri basına yansımıştı.  Wenice’in Ceo’su Oktay Özdemir, Adams'ı alarak İngiltere pazarının yanı sıra Arap pazarını da ele geçirmek istediklerini açıklamıştı.

 

PİYASAYA BORCU 70 MİLYON EURO   

Şirketin eski iletişim direktörü Hasan Taşkın, iflas kararının ardından yaptığı açıklamada, “Gelinen nokta çok üzücü. Şirketi ayağa kaldıran çalışanlar mağdur olmuş. Bu iflasla birlikte tekstil sekrötü ağır darbe almıştır. Çünkü 500’ün üzerinde Wenice grubuna mal üreten, hizmet veren irili ufaklı şirketler de zor duruma düştüler bu iflasla birlikte. Çünkü, şirketin bugünkü durumu içler acısı, içi boşaltılmış ve kuruş ödeme imkanı yok. Tüm tekstil sektörüne de geçmiş olsun demekten başka bir şey kalmıyor” şeklinde konuştu.

Taşkın, şirketin piyasaya borcunun  60-70 milyon euro'yu bulduğunu belirterek, sadece yönetim binasına bir bankanın 18 trilyon lira haciz koydurduğunu açıkladı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177