banner200
banner235
banner225
Yeşim
Yeşim
06 Haziran 2016 Pazartesi 22:55
Vergi istisnasından hangi şartlarda nasıl yararlanacaksınız?
banner188
banner213
banner230

Soru: Hangi tarihten itibaren bu istisnadan yararlanmak mümkündür?
10/2/2016 tarihinden itibaren ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle adlarına ilk defagelir vergisi mükellefiyeti tesis olunanlardan Kanunda öngörülen şartları taşıyanlar yararlanır.
 

Soru: 10.02.2016’dan önce işe başlayanlar da bu istisnadan faydalanabilecekler midir?
Hayır, bu mümkün değildir. Bu tarihten sonra ilk defa mükellefiyet tesis ettirenler bu istisnadan faydalanabileceklerdir. Dolayısıyla bu tarihten önce işe başlayan mükelleflerin söz konusu istisnadan yararlanmaları imkân dahilinde değildir.
 

Soru: Hangi tutarda gelir için hangi sürede bu istisnadan yararlanmak mümkündür?

Ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle elde edilen gelirin faaliyete başlanılan takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde edilen kazançların 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna olacaktır.

Örneğin 01.03.2016 tarihinde işe başlayan biri için 2016, 2017 ve 2018 yılları için (2017’de işe başlayan biri için ise 2017, 2018, 2019 yılları için şeklinde) istisnadan yararlanmak mümkün olacaktır. Her yıl için istisnadan yararlanılabilecek gelir tutarı 75.000.-TL’dir. Hemen belirtelim ki 75.000.-TL vergi değil kazançtır. Bunun vergi karşılığı ise 2016 için 18.000.-TL olacaktır.

Diğer yandan 75.000 Türk lirası istisna tutarının altında kazanç elde edilmesi durumunda istisnadan yararlanılmayan tutar ertesi yıla devredilmeyecektir.
 

Soru: Bu istisnadan yararlanmak için herhangi bir yaş sınırı bulunmakta mıdır?

Evet bulunmaktadır. Yasanın adından da anlaşılacağı üzere istisnadan yararlanabilmek için mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz (29) yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.
 

Soru: İstisnadan yararlanmanın diğer önemli şartları nelerdir.

1. İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,

2. Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.),

3. Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,

4. Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,

5. Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.
 

Soru:75.000 TL altında gelir elde edilse de Gelir Vergisi Beyannamesi vermek gerekecek midir?

İstisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hâllerinde dahi yıllık beyanname verilecektir.
 

Soru: Bu istisnadan yararlananlar tevkifat suretiyle vergi ödemeyecekler midir?

Bu istisnanın, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye etkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında bulunanlar tarafından, istisnadan yararlananlara tevkifat kapsamında ödeme yapılması durumunda, gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Soru: İstisnadan yararlananın vefat etmesi halinde faaliyeti devralanlar bu istisnadan yararlanabilecekler midir?

Ölüm dolayısıyla eş ve çocuklar tarafından işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması halinde, devralan eş veya çocuklar istisnaya ilişkin şartların tamamını taşımaları kaydıyla, ölen mükellefin istisnadan faydalanıp faydalanmadığına bakılmaksızın devralan eş veya çocuklar istisnadan üç vergilendirme dönemi boyunca yararlanacaktır.

Soru: Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunması halinde de istisnadan yararlanmak mümkün müdür?

Mükelleflerin mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olmaları durumunda istisnadan yararlanmaları söz konusu olmaz.
 

Soru: İstisnadan yararlanan bir mükellef faaliyetini terk edecek olur ise istisnadan yararlanmak mümkün olacak mıdır?

İstisna şartlarını sağlayan mükelleflerce daha sonra herhangi bir nedenle faaliyetin terk edilmesi durumunda, terk tarihine kadar elde edilen kazançlar dolayısıyla istisnadan yararlanılır. Faaliyet terk edildikten sonra istisna kapsamındaki söz konusu faaliyetlere tekrar başlanılması halinde ise adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunması şartı ihlal edilmiş sayılacağından bu istisnadan yararlanılamaz.
 

Ancak, istisnadan yararlananların, yararlanma süresi içerisinde faaliyetlerini ticari, zirai ya da mesleki faaliyet olarak değiştirmesi veya faaliyet konusunda değişiklik yapmaları durumlarında, istisnadan kalan süre kadar yararlanmaları mümkündür.
 

www.dkrdenetim.com.tr

muhasebe
banner229
Son Güncelleme: 06.06.2016 23:02
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol