banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
04 Haziran 2013 Salı 10:50
Vatandaşa iyi, bankalara kötü iki haber
 Hazal Ateş - Sabah.com.tr

Anamur Asliye Hukuk Mahkemesi, bankanın kullandığı kredi için tüketiciden istihbarat masrafı talep edemeyeceğine karar verdi. Mahkeme, tüketiciden talep edilen bin 39 lirayı alan bankayı haksız buldu ve işlemin iptaline karar verdi. Kararda, işlemin Tüketiciyi Koruma Yasası'na aykırı olduğuna vurgu yapıldı.


GİZLİ EKSTRALARA TOKAT GİBİ KARAR

Yeni Tüketici Yasa taslağı ile bankaların ücret ve komisyon gelirlerine çeki düzen verilmesi konusunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) yetki veriliyor. Bankaların 65 kaleme çıkardığı komisyon ücretleri konusunda, hem mahkemelerden hem de tüketici hakem heyetlerinden her gün yeni bir karar çıkıyor. BDDK da, "gizli ekstralar" adı verilen bankaların aldığı ücret ve komisyonlar konusunda verilen yargı kararlarını dikkate alacak. 


BANKAYI HAKSIZ BULDU

Kredi kullanan vatandaşlardan dosya masrafı, ipotek kaldırma ücreti, istihbarat adı altında aldığı paraları geri ödemeyen bankalara yerel mahkemelerden tokat gibi bir karar daha çıktı. Anamur Asliye Hukuk Mahkemesi, bankanın istihbarat masrafı adı altında tüketiciden ücret talep edilemeyeceğine karar verdi. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, kullandığı krediden istihbarat masrafı adı altında bin 39 lira, kredi kartından da 25 lira alınan tüketicinin başvurusunu haklı buldu. Bankanın bu parayı tüketiciye iade etmesine karar verdi. Banka ise buna itiraz etti. Anamur Asliye Hukuk Mahkemesi, kredi kullanan tüketiciden istihbarat masrafı adı altında para talep eden bankayı haksız buldu. Krediden alınan istihbarat masrafının iadesine karar verdi. 


BİR KARAR DA RİZE'DEN

Konut kredisi kullanırken dosya masrafı veren tüketiciye de bir iyi haber Rize'den geldi. Üç yıl önce kullandığı konut kredisinden alınan dosya masrafının iadesi için, tüketici sorunları hakem heyetine başvuran memurun da yüzü gülde. Hakem heyeti, tüketiciden alınan 500 liralık dosya masrafının iadesine karar verdi. Kararda, "Bu uyuşmazlıklarda tarafların vereceği kararlar tarafları bağlar" denildi.


BDDK DA KOLLARI SIVADI

Ücret ve komisyonlar konusunda yetki ile donatılacak olan BDDK tüketici haklarını korumak ve izlemek için Bilgi Edinme Dairesi'ni güçlendirme kararı aldı. Bilgi Edinme Dairesi, gelen şikâyetler ve ihbarlar doğrultusunda haksız yere aidat alan, geriye dönük hesap işletim ücreti gibi uygulamalar yapan bankalar hakkında yasal işlem başlatacak. Bu işlemler bankalar için sicil niteliği taşıyacak. Taslak yasalaştıktan sonra BDDK, bakanlığın da onayını alarak hangi işlemlerin ücrete tabii olacağını belirleyecek. Böylece bankalar, rekabet içerisinde o hizmeti ücretlendirmeye başlayacak. BDDK yetkilileri, hangi işlemlerin ücrete tabi olacağı konusunda kapsamlı bir çalışma başlatıldığını belirtirken, "Bakanlar Kurulu kararını bekliyoruz. Karar açıklandıktan sonra farklı hazırlıklarımız da olacak. Örneğin, tüketici, hukuk dairelerinin de kapsamı genişletilecek" dedi. 


İZİNSİZ KART BASILMAYACAK

BDDK, bilgi işlem ve tüketici birimi kredi kartı ücreti ve hesap işletim ücreti konusunda yaşanan standart sorununu çözecek. BDDK, ilgili bakanlık ve kurumlarla birlikte ortak çalışıp standart getirecek. Alınacak ücretlerin fahiş ve tüketiciyi mağdur edecek seviyede olması önlenecek. Müşterilerin haberi olmadan yeni kredi kartı çıkarılmaması ve kredili mevduat hesabı açılması önlenecek. Kredi kartı talebi ve limit artırımı yazılı talimata bağlanacak.
Son Güncelleme: 04.06.2013 10:51
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177