banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
23 Ağustos 2013 Cuma 09:17
Van Minit!..

Van Minit!..

Bütün komşulara savaş açtı...
Yendiği tek ordu var; bizimki...

*

Birinci derecede yakın komşularla dalaşmak bitti...
İkinci sıradakilere geçti:
Mısır...

*

Aslında tüm dünyaya toptan savaş açsa kurtulacak...
“Ey Kamboçya...”
“Ey Karayipler...”
“Eyyy...”
Neydi o?..
“B”li bi şey...
“Ey Bahama...”

*

ABD hariç...
Direkt beysbol sopası çekiyor adam...
Bu vınnn tabii...

*

Beyaz Saray sözcüsü, dünya televizyonlarının karşısına geçip Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı’na “saldırgan” dedi mesela...
İki gündür bekledik, tıs yok...
Desene:
“Van minit...”

*

Yazıksın Türkiye...
Mahallenin, ortalığı karıştıran gevezesine döndün hani...
Güvenilmeyen...
İtibarsız...
Entrikacı...
Tutarsız...
Patavatsız...
Mahalleyi ayağa kaldırıp, ortalık karışınca tüyüp balkondan laf yetiştiren çatlak...

*

Yeryüzünün en şanlı ve onurlu savaşını kazanmış... Yurtta ve dünyada barış yolunda, başı göklerde, mağrur... Bölgenin en saygın ve örnek ülkesinin bu hale gelmesine hâlâ göz yumuyorsan Türkiye...
Bunun bir faturası var...
Ödersin...

*

Ekonomide, kültürde, sanatta, sporda...
Mikserin kullanma tarifesine, seni adam yerine koyup
“Türkçe” yazmadıklarında... Atlet kızda önce doping aradıklarında... Turistin parasızı Antalya’ya geldiğinde... Sen gitmeye kalktığında vize kuyruklarında battaniye ile sabahlara kadar beklediğinde... Yabancı havaalanlarında narkotik köpeklerine koklattıklarında seni...
Kimseyi suçlama...
Aklına memleketi
imama teslim ettiğin gelsin...

Son Güncelleme: 25.08.2013 14:43
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177