banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim TURAN
Yeşim TURAN
23 Mayıs 2016 Pazartesi 19:27
'Türkiye ile işbirliği yaptık, süreci devam ettireceğiz'

İSTANBUL

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, sığınmacı krizine ilişkin, "Türkiye ile işbirliği yaptık. Avrupa Birliği (AB) anlaşmasının sonuçları çok iyi oldu ve bu süreci devam ettirmeye kararlıyız." dedi.

İstanbul'da düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi'nin öğleden sonraki oturumunda konuşan Çipras, göç alanında dış ve ekonomi politikalarına ulusal bölgesel ve küresel düzeyde yaklaştıklarını ve menşeli ve transit ülkelere destek verdiklerini söyledi.

Kapasite geliştirme ve yardımlar dışında büyümeyi ve sosyal bütünleşmeyi pekiştirici girişimlerde de bulunduklarını ifade eden Çipras, "Mültecilerin, onları kaldıracak ülkelere yerleştirilmesi gerekiyor. Bugüne kadar gelen tepkilere baktığımızda ise Avrupa Birliği yeterli bir yaklaşım göstermedi. Geçtiğimiz yıldan bu yana AB ülkelerine yerleştirilen göçmen sayısı bin kişiden az." diye konuştu.

Yunanistan Başbakanı Çipras, ayrıca, "Türkiye ile işbirliği yaptık. AB anlaşmasının sonuçları çok iyi oldu ve bu süreci devam ettirmeye kararlıyız. Bu şekilde bir yaklaşım insani zorluklarla baş etmenin en etki ve en iyi yolu." ifadesini kullandı.

Muhabir: Betül Yürük, Meltem Bulur

Kaynak: AA

Son Güncelleme: 23.05.2016 19:27
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177