banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim TURAN
Yeşim TURAN
12 Ekim 2016 Çarşamba 12:52
Türkiye 'arabuluculuğu' sevdi

MALATYA - ORHAN YOLDAŞ

Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların mahkemelere taşınmadan çözümlenmesi ve böylece mahkemelerin iş yükünün hafifletilmesi amacıyla 2013'de faaliyete giren Arabuluculuk Daire Başkanlığına bugüne kadar yapılan 4 bin 591 başvurudan 4 bin 396'sında anlaşma sağlandı.

AA muhabirinin Arabuluculuk Daire Başkanlığının istatistiklerinden derlediği bilgilere göre, kuruma başvuruların başladığı 1 Aralık 2013'den bugüne kadar işçi ve işveren anlaşmazlıkları, telif hakları, nafaka, mal rejimi, sağlık ve sigorta hukuku, borç ve alacaklar ile maddi manevi tazminat konularında 4 bin 591 başvuru yapıldı.

Başvuruların yüzde 79'unu işçi ve işveren uyuşmazlıkları, yüzde 6'sını telif hakları, yüzde 3'ünü maddi ve manevi tazminatlar, yüzde 12'sini de diğer konular oluşturdu.

En çok başvuru bu yıl yapıldı

Arabuluculuk Daire Başkanlığına, 2013 Aralık ayında 4 başvuru yapılırken, 2014'de bu rakam 200'e yükseldi. Geçen yıl bin 160 konunun ele alındığı Başkanlıkta, başvuru sayısı bu yılın başından itibaren yaklaşık üç kat artışla 3 bin 227'ye ulaştı.

Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların arabulucular aracılığıyla çözümlenmeye çalışıldığı başvurulardan 4 bin 376'sında uzlaşma sağlanırken, başvurulardan sadece 195'i anlaşmazlıkla sonuçlanıp mahkemeye intikal ettirildi.

Başvuruların yüzde 58'si bir günde çözümlenirken, yüzde 34'ünde taraflar bir günden daha kısa sürede anlaşmaya vardı. Başvuruların yalnızca yüzde 5'inde tarafların anlaşması bir haftayı aştı.

Başvurularda ilk sıra İstanbul'un

Türkiye'nin 32 ilinden başvuruda bulunulan Arabuluculuk Daire Başkanlığı, en çok İstanbul'dan tarafları bir araya getirdi.

İstanbul'dan Arabuluculuk Daire Başkanlığına 2 bin 252 başvuru yapılırken, bunu sırasıyla 712 başvuruyla Bursa, 480 başvuruyla İzmir, 436 başvuruyla Ankara, 170 başvuruyla Kayseri izledi.

En az başvuru yapılan iller ise Amasya, Gaziantep, Giresun, Kahramanmaraş, Nevşehir, Afyonkarahisar, Trabzon ve Aksaray oldu.

Kaynak: AA

Son Güncelleme: 12.10.2016 12:52
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeArabuluculuğuSevdi
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177