banner200
banner222
24 Nisan 2013 Çarşamba 09:59
Türk Bayrağı Süslemesi yok oluyor.
banner188
banner213
banner230

Res­mi bay­ram­lar­da dev­let da­ire­le­ri ve ka­mu ku­rum­la­rı bi­le bi­na­la­rı Türk Bay­ra­ğı­’ ile süs­len­mek­ten vaz­geç­ti.


Bora ERDİN / SÖZCÜ

TÜR­Kİ­YE ‘ba­rış sü­re­ci­’ni tar­tı­şır­ken, res­mi bay­ram­lar­da dev­let da­ire­le­ri ve ka­mu ku­rum­la­rı bi­le bi­na­la­rı Türk Bay­ra­ğı­’ ile süs­len­mek­ten vaz­geç­ti. Ka­mu bi­na­la­rın­da bi­le bay­rak asıl­ma­ma­sı hal­kın bir kıs­mı­nı da evi­ne bay­rak as­mak­tan çe­ki­nir ha­le ge­tir­di. Bay­rak üre­ti­ci­le­ri ise ilk kez 23 Ni­san ve 19 Ma­yıs öncesinde si­pa­riş­le­rin bu ka­dar çok düş­tü­ğü­nü ifa­de edi­yor.

Ana­do­lu­’dan si­pa­riş gel­mi­yor

Ay­bay­rak şir­ke­ti­nin sa­hi­bi İz­zet Adar, “2001 yı­lın­da Tür­ki­ye eko­no­mik kriz­le bo­ğu­şur­ken bi­le in­san­lar bay­rak­tan bu ka­dar vaz­geç­me­miş­ti. Son 10 yıl­da si­pa­riş­ler hız­la düş­me­ye baş­la­dı. Sek­tör ne­re­dey­se yüz­de 60 kü­çül­dü” diye konuştu.
Uy­gun Bay­ra­k’­ın sa­hi­bi Ha­mit Gü­müş de, “Ana­do­lu­’dan es­ki­den da­ha çok si­pa­riş alır­dık. Ne ya­zık ki şu an artık yok” dedi.banner229
Son Güncelleme: 24.04.2013 10:01
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol