Türk Bayrağı Süslemesi yok oluyor.
banner151

Res­mi bay­ram­lar­da dev­let da­ire­le­ri ve ka­mu ku­rum­la­rı bi­le bi­na­la­rı Türk Bay­ra­ğı­’ ile süs­len­mek­ten vaz­geç­ti.


Bora ERDİN / SÖZCÜ

TÜR­Kİ­YE ‘ba­rış sü­re­ci­’ni tar­tı­şır­ken, res­mi bay­ram­lar­da dev­let da­ire­le­ri ve ka­mu ku­rum­la­rı bi­le bi­na­la­rı Türk Bay­ra­ğı­’ ile süs­len­mek­ten vaz­geç­ti. Ka­mu bi­na­la­rın­da bi­le bay­rak asıl­ma­ma­sı hal­kın bir kıs­mı­nı da evi­ne bay­rak as­mak­tan çe­ki­nir ha­le ge­tir­di. Bay­rak üre­ti­ci­le­ri ise ilk kez 23 Ni­san ve 19 Ma­yıs öncesinde si­pa­riş­le­rin bu ka­dar çok düş­tü­ğü­nü ifa­de edi­yor.

Ana­do­lu­’dan si­pa­riş gel­mi­yor

Ay­bay­rak şir­ke­ti­nin sa­hi­bi İz­zet Adar, “2001 yı­lın­da Tür­ki­ye eko­no­mik kriz­le bo­ğu­şur­ken bi­le in­san­lar bay­rak­tan bu ka­dar vaz­geç­me­miş­ti. Son 10 yıl­da si­pa­riş­ler hız­la düş­me­ye baş­la­dı. Sek­tör ne­re­dey­se yüz­de 60 kü­çül­dü” diye konuştu.
Uy­gun Bay­ra­k’­ın sa­hi­bi Ha­mit Gü­müş de, “Ana­do­lu­’dan es­ki­den da­ha çok si­pa­riş alır­dık. Ne ya­zık ki şu an artık yok” dedi.Anahtar Kelimeler

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

banner155

banner154

banner137

banner138

banner134

300*250(6) -->