banner200
banner235
banner225
26 Şubat 2013 Salı 11:14
Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına İlişkin Tebliğ (TÜRKAK: 2013/1)
banner188
banner213
banner230

TEBLİĞ

Türk Akreditasyon Kurumundan:

TÜRK AKREDİTASYON KURUMUNCA UYGULANACAK

AKREDİTASYON KULLANIM ÜCRETİ/PAYINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TÜRKAK: 2013/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen kuruluşların 2013 yılı için ödeyecekleri akreditasyon kullanım ücreti veya paylarını belirlemek ve bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4457 sayılı Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 21 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Akreditasyon kullanım ücreti veya payı

MADDE 3 – (1) Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen tüm kuruluşlar, akredite oldukları kapsamlarda yürüttükleri faaliyetleri dolayısıyla 2013 yılı içinde elde ettikleri brüt gelirlerinin binde altısını  (% 0.6), akreditasyon payı olarak Türk Akreditasyon Kurumuna ödemekle yükümlüdür.

Payın hesaplanması ve ödenmesi

MADDE 4 – (1) Akredite kuruluşlar, kendilerine gönderilecek beyan formunu kullanarak akredite oldukları kapsamlarda yürüttükleri faaliyetlerden 2013 yılı içinde elde ettikleri brüt gelirlerin toplamını (akredite kuruluşların Devlete ödediği vergi, kesinti dahil), bunun binde altısı (% 0.6) oranında akreditasyon kullanım payını hesaplarlar ve bu meblağa % 18 KDV ilave ederler.

(2) Akredite kuruluşların beyan ettikleri bu paylar, (KDV eklenmek suretiyle) izleyen yılın Nisan ayı sonuna kadar Türk Akreditasyon Kurumunun bildireceği banka hesap numaralarına ödenir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türk Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu yürütür.
banner229
Son Güncelleme: 26.02.2013 11:17
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol