banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
20 Mayıs 2016 Cuma 08:49
Suriyelilerle yapılan evlilikler arttı

 Aile kurumunun güçlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Aile Bütünlü- ğünün Korunması Araştırma Komisyonu, Kilis'te yaptığı incelemeleri içeren raporunu TBMM Başkanlığı'na sundu. Raporda, Kilis'te açı- lan boşanma davası sayısının yükseldiğine dikkat çekildi. Habertürk’ün haberine göre; “Kilis'te, Suriyelilerin gelmesi ile yabancı evliliklerin arttığı sonucuna varılabilmektedir” denilen raporda, şunlar kaydedildi: “Kilis'te, çok evlilik konusunda Suriyeliler geldikten sonra da fark edilir bir değişiklik yaşanmadığı bilgisi edinilmiştir. Bununla birlikte Suriye'den göç edenlerle yapılan evliliklerin yaygın olduğu söylentisine halk arasında sık rastlandığı öğrenilmiştir.

“KAFAMI BOZMA SURİYELİ İLE EVLENİRİM”

Bunun yanı sıra aile içi kavgalarda erkeklerin ‘Gider bir Suriyeli ile evlenirim' tehdidini sarf ettiği bilgisi aktarılmıştır. Hatta Suriyeli bir kadın ile evlenmek için eşi tarafından terk edilen F.Y., ‘Kocamın zaten ahlakı bu… Suriyeli olmasa başkası olacaktı. O gelen gariban kadınların günahı ne?' demiştir. F. Y., bir STK üzerinden Suriye'den gelen kadınlara meslek edindirme kursları, barınma yardımları vb. çalışmalar yapmaktadır.”

Sözcü

Son Güncelleme: 20.05.2016 08:49
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177