banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
22 Ağustos 2012 Çarşamba 09:15
Suçluları yakacak teknoloji
Emniyet Genel Müdürlüğü teknoloji alanındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Daha önce yaptığı milyarlık yatırımlarla gündeme gelen müdürlük ikinci bir atağa hazırlanıyor.
'ERGENEKON' TESADÜFÜ
Emniyet Genel Müdürlüğü, İkmal Bakım Daire başkanlığı tarafından geçtiğimiz Temmuz ayında açılan ihalelere göre kuruma, 250 yaka kamerası, 50 adet video kamera ve teknik takipte kullanılacak çok sayıda malzeme alınacak.
Müdürlük daha önce 2007 yılı içinde yapılan ihalelerde, 'teknik takip' işlerinde kullanılacak özellikte, digital kameralar, yüksek zoom'lu digital fotoğraf makineleri, motor zoom lensler, bina içinde odalara yerleştirilen ve bilgisayar üzerine de konulabilen PTZ-IP model mikro kameralar, uzun mesafeli taşınabilir gözlem ve izleme sistemleri satın almasıyla gündeme gelmişti. Teknik takipte kullanılan cihazların, Ergenekon soruşturmasından kısa bir süre önce alınması dikkat çekmiş, ihaleyele alınan dijital cihazların, 'ihtiyaçtan' kaynaklandığı söylenmişti. Alım işleminin Ergenekon soruşturmasının hemen öncesine denk gelmesini tesadüf olarak değerlendiren yetkililer hukuka aykırı izleme ve dinlemenin söz konusu olmadığını söylemişti.
 Melis APAYDIN

akşam
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177