banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim TURAN
Yeşim TURAN
24 Şubat 2016 Çarşamba 10:29
Silahı BM’nin 5’li  ‘barış güvercinleri’ satıyor

En iri tabanca satıcıları, Amerika ve Rusya. Bu dü ülkeyi sırayla Çin, Fransa, Almanya ve İngiltere izliyor. Yani P5+1 denilen BM'deki bu 6 ülke, toptan tabanca satışının yüzdelik 75'ini gerçekleştiriyor.

YÜZDE 33'Ü ABD'DEN

Rapora göre, Amerika yüzdelik 33’lük payıyla 2011-2015 devri tabanca ihracatında başı çekiyor. Bu dönemde, tabanca ihracatını yüzdelik 28 zait Rusya, tabanca ihracatının yüzdelik 25’ini elinde tutuyor. Çin’le bu arada Fransa, Almanya ve İngiltere kabil Avrupa devletleri ise evren tabanca ihracatının art küsurat ehemmiyetli ortak tarafını gerçekleştiriyorlar. Ülkelerin en iri özelliği, Birleşmiş Milletler Daimi Konseyi’ndeki 5 ülkeden oluşması. 

SAVAŞ ONLARA YARIYOR 

Raporda, Çin’in 2011-2015 dönemindeki ihracatınınsa 2006-2010 zamanına kıyasla yüzdelik 88 artım gösterdiği vurgulandı. Aynı zamanlarda Fransa’nın tabanca ihracatı yüzdelik 9,8 yükseldi, Almanya’nın ihracatı ise yarıya düştü. SIPRI Silah ve Askeri Harcamalar Programı Yöneticisi Dr. Aude Fleurant, “Bölgesel çatışmalar ve gerginlik bitmeme ederken ABD, kayda bedel payıyla toptan tabanca tedarikçisi liderliğini sürdürüyor” değerlendirmesinde bulundu. 

Bu 5 ülkenin en baş döndürücü tabanca sattığı devletlere bakılınca ise Ortadoğu, Asya ve Okyanusya karşımıza çıkıyor. En iri tabanca müşterisi 10 ülkeden 6’sı Asya ve Okyanusya’da toprak alırken, Hindistan toptan tabanca ithalatında yüzdelik 14’lük paya eş oldu. Hindistan’ı, yüzdelik 4,7 ile Çin, yüzdelik 3,6 ile Avustralya, yüzdelik 3,3 ile Pakistan, yüzdelik 2,9 ile Vietnam ve yüzdelik 2,6 ile Güney Kore izlem etti. 

VİETNAM DA ARTIRDI

Raporda, Asya ve Okyanusya ülkelerinin tabanca ithalatını 2006-2010 zamanına layıkıyla yüzdelik 26 artırdığına özen çekilirken, 2011-2015 yılları arasındaki toptan ithalatın yüzdelik 46’sının bu devletlere yapıldığı kaydedildi. SIPRI Silah ve Askeri Harcamalar Programı mümessil araştırmacılarından Siemon Wezeman, “Çin, ithal etmiş bulunduğu ve emlak içre ürettiği silahlarla askeri kabiliyetlerini genişletmeye bitmeme ediyor” ifadesini kullandı. Vietnam’ın tabanca ithalatını yüzdelik 699 artırdığını tamlayan Wezeman, Hindistan, Vietnam ve Japonya kabil yandaki devletlerin askeri güçlerini kuvvetlendirdiğini kaydetti. 

ABD-Rusya açıkça boşluk önde 

Rapora göre, Amerika yüzdelik 33’lük payıyla 2011-2015 devri tabanca ihracatında başı çekiyor. ABD’nin iri tabanca ihracatının da 2006-2010 zamanına kıyasla yüzdelik 27 arttığı kaydedilen raporda, iri tabanca ihracatını 2011-2015 çağında yüzdelik 28 zait Rusya’nın akıbet 5 yıldaki toptan ihracatın yüzdelik 25’ini elinde tuttuğu tabir edildi. 

Ortadoğu’ya adanmış dört yılda yüzdelik 61 arttı 

SIPRI’nin raporunda, Ortadoğu devletlerinde tabanca ithalatının 2011-2015 çağında 2006-2010 zamanına layıkıyla yüzdelik 61 arttığı belirtildi. Raporda, 2006-2010 zamanına layıkıyla tabanca dış alım hacmini yüzdelik 275 zait Suudi Arabistan’ın 2011-2015 yılları ortada dünyanın ikinci en iri tabanca ithalatçısı bulunduğu bildirildi. Aynı devir diliminde, Birleşik Arap Emirlikleri’nde tabanca ithalatında yüzdelik 35, Katar’da ise yüzdelik 279 artım görüldü. Mısır’ın tabanca ithalatı 2011-2015 çağında 2006-2010 zamanına layıkıyla yüzdelik 37 arttı. 

Avrupa'nın satışı %41 arttı

Fransa’nın 2015’te aralarında Rafale tipi harp uçağının da bulunduğu nice iri tabanca düşüncesince dış satım sözleşmesi imzaladığına özen çekilen raporda, Avrupa ülkelerinin ithalatının ise 2011-2015’te yüzdelik 41 artım gösterdiği tabir edildi. 

ABD ve Avrupa’nın silahları Yemen’e yığılıyor 

SIPRI Silah ve Askeri Harcamalar Programı’nın öteki ortak mümessil araştırmacısı Pieter Wezeman, “Arap devletleri kabilinden kurulan koalisyon, Amerika ve Avrupa asıllı mütekâmil silahları Yemen’e yığıyor” açıklamasında bulundu. 

Kaynak: HABER7.COM

Son Güncelleme: 24.02.2016 10:29
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177