banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim TURAN
Yeşim TURAN
23 Mayıs 2016 Pazartesi 11:09
Şekerde 'gerçekler' ve 'efsaneler' tartışılacak

Şeker sektöründe uluslararası iş birliğini artırmayı amaçlayan Uluslararası Şeker Örgütünün (ISO) 49. Konsey Toplantıİstanbul'da gerçekleştirilecek. Toplantı kapsamında şeker konusundaki gerçekler ve efsaneler tartışılacak.

Şeker Kurumunun ev sahipliğinde düzenlenecek Konsey Toplantısı 24-27 Mayıs'ta İstanbul Hilton Bomonti Otel'de yapılacak.

AA muhabirinin Şeker Kurumundan aldığı bilgilere göre, toplantılarda şeker piyasalarına, sektörde yaşanan sorunlara ve bunların çözüm yollarına ilişkin temel konularda sektörün her kesiminden katılımcıyı yakından ilgilendiren geniş kapsamlı görüşmeler yapılacak. Ayrıca toplantı sonucunda elde edilecek bilgiler ışığında sektör küresel bir bakış açısıyla değerlendirilecek.

Toplantılarda, yazılı ve görsel medyada tüketicilerin sağlık ve beslenme alışkanlıklarına yönelik yanlış bilgilendirmeler ele alınarak, oluşturulan algı incelenecek ve konu bilimsel bir çerçevede tartışılacak. Bu nedenle organizasyonun ana teması "Şeker: Gerçekler ve Efsaneler" olarak belirlendi.

Şeker tüketimi alışkanlıkları ortaya konacak

Konsey programı kapsamında tartışılmak üzere, "Türkiye Şeker Tüketimi Alışkanlıkları" konusunda Şeker Kurumu tarafından bir kamuoyu araştırması yapıldı. Yaptırılan araştırmaların sonuçları toplantılar süresince yapılacak oturumlarda tartışılacak.

Şeker Kurumu Başkanı Hüsnü Tekin, yapacağı sunumda sektörün sürdürülebilirliğini ve kamuoyundaki yanlış bilgilendirme ve algının şeker tüketim davranışları üzerine etkileri ekseninde söz konusu kamuoyu araştırmasının sonuçlarını katılımcılarla paylaşacak.

Bu organizasyonda şeker tüketiminin obeziteye ve sağlıksız beslenmeye etkisine ilişkin oluşturulan kamuoyu algısı, bilimsel çerçevede değerlendirilecek.

Kaynak: AA

Son Güncelleme: 23.05.2016 11:09
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177