banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
02 Temmuz 2011 Cumartesi 11:10
‘Savcılık talebi hukuk dışı’

Gazetelerden fotoğraf istenmesi

TGC: Savcılığın isteği yasaya aykırı

İstanbul Haber Servisi - Hopa Cumhuriyet Başsavcılığının Başbakan Tayyip Erdoğanın Hopa mitinginde protesto gösterisi yapan ve polisin sıktığı gaz bombasına bağlı olarak yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcunun cenazesine katılanları belirlemek için gazetecilerden fotoğraf ve görüntü istemesi tepki çekti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), başsavcılığın isteğinin hukukla bağdaşmadığını bildirdi. TGCden yapılan açıklamada, şu görüşlere yer yerildi: Bu istek Basın Yasasının 12. maddesine aykırıdır. Söz konusu madde şöyledir: Süreli yayın sahibi sorumlu müdür ve eser sahibi bilgi belge dahil her türlü haber kaynaklarını açıklamaya ve bu konuda tanıklık yapmaya zorlanamaz.Bu nedenlerle cumhuriyet savcılığının isteğinin yasaya aykırı olduğunu, aksi takdirde uygulanılacağı belirtilen TCKnin 257. maddesinin de kamu görevlileriyle ilgili olduğunu ayrıca vurgulamak isteriz. Gazetecilerin kamu görevi yaptığı, kamu görevlisi olmadığı ise bir başka gerçektir.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) de savcılığın açıklamasının gazetecileri, izledikleri olayların tarafı, şikâyetçisi, jurnalcisi haline sokmaya yönelik bir tavır olduğu belirtilerek bu tavrın Başbakanın ve hükümetin basına yönelik düşmanca ve taraflı tutumunun devamı olduğuna dikkat çekildi.


cumhuriyet

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177