banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
31 Ağustos 2012 Cuma 17:04
-Sahtekar Cumhuriyetçiler-

Evet gözünüz aydın sahtekarlar.Sayenizde "Cumhuriyet" değerleri ile birlikte tasfiye sürecine girmiştir."Cumhuriyet" kurulduğundan bu yana "Cumhuriyet"in tek sahibi ve koruyucusu oldunuz.Sanki "Cumhuriyet"in içerde büyük düşmanları varmış gibi abuk subuk kanunlarla,yöntemlerle onu korumaya çalıştınız.Ordunun içinde her yerde oldunuz.Başta halkı hiçe saydınız ve onların ...

yerine darbelerle ülkeyi yönetmeye kalktınız.Sistematik bir şekilde halka "Cumhuriyet"i din düşmanı olarak gösterdiniz.Ülkede sizin gibi davranan din sahiplerininde ortaya çıkmasını sağladınız.Bir dönem siz güçlüydünüz.Devletin bütün organları elinizdeydi,her istediğinizi yaptınız.
Şimdi sizin ülkeye yaptığınız ihanet ortada,elinizdeki güçler gerçek "Cumhuriyet" karşıtlarının elinde.Ama ne yazık ki onlar "Cumhuriyet" karşıtı olduklarını zaten pek saklamıyorlar.Sizler bu ülkenin değerlerini hiçe sayarak felaketin gerçek mimarları oldunuz.Anadolu Coğrafyasında her türlü zulmü yaptınız,insanların dinini yok saydınız,kürt halkının dilini ve varlıklarını yok saydınız ,Alevi Halkının inancını abuk subuk şekilde tanıtmak için elinizden geleni yaptınız.Yeri geldi:"Ey halkım!Sen iradesizsin.Yönetimi ben ele alıyorum."dediniz.Otuz yıldır devam eden kardeşler savaşını siz başlattınız ve bundan nemalandınız.Kendi küçük çıkarlarınız uğruna evladını kaybeden analara ve babalara yıllardır zorla <vatan sağolsun.>dedirttiniz.Şimdi değişen aktörler bu görevi devam ettiriyorlar.Zavallı Anadolu İnsanı için bu gün değişen tek şey onu sömürenler din kardeşleri yani bu açıdan biraz daha cazip bir sömürü.Düne kadar bu ülkenin kaymağını sahtekar "Cumhuriyetçi"ler yedi.Şimdide sahtekar müslümanlar yesin,afiyet olsun.Uyan ülkemin insanı!Emperyalist ülke işbirlikçilerinin piyonu olan dünkü ve bugünkü güçlerden vekaletini eline al.Senin ortak çıkarların bu coğrafyada yaşayan tüm halklarla birlikte kardeşçe yaşayabilmekten geçiyor.
Bizleri "Cumhuriyet" kurulduğundan bu yana komşularımızla düşman yaparak yöneten bu güçler dost olma sürecinde olduğumuz Suriye ile girdiğimiz bu yola da taş koymayı başarmışlardır.Sizler;Türkler,Kürtler,Aleviler ve diğer Anadolu Halkları daha neyi bekliyosunuz.Birbirinizle uğraşmayı bırakın(!) sahip olduğunuz değerlerin biribirinize tek zararı karşılıklı kabullenmemektir.Bilhassa en büyük güç olarak bu gücünü emperyalistlerin emrine vermiş olan her şeyin sahibi kendini sayan güçtür.Kardeşlerinle aranda yaratılan bu düşmanlığa daha fazla alet olma,onların değerlerini kendi değerlerin zenginliklerin olduğu gerçeğini gör.Bu gün oynanan oyunda elini taşın altından çek.

Ahmet Dilber
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177