banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim TURAN
Yeşim TURAN
17 Mart 2016 Perşembe 12:32
Sağlık çalışanlarına sosyal medya yasağı iddiasına yalanlama

Sağlık Bakanlığından meydana getirilen açıklamada, kimi matbuat neşriyat organlarında toprak alan 'Sağlık çalışanlarına içtimai iletişim araçları yasağı yürürlüğe girdi' başlıklı haberlerin doğruyu yansıtmadığı belirtildi.

Sağlık personeline içtimai iletişim araçları kullanması dair haram getiren rastgele ortak sahra gönderilmediğine nazarıitibar çekilen açıklamada, habere özellik bulunan makalenin Sağlık Bilişim Ağı Projesi'yle ilişik bulunduğu anlatım edildi.

Projenin, Bakanlık özek ve taşra teşkilatlarının bilgelik ve iletişim teknolojilerinden en üst ölçüde yararlanabilmesi düşüncesince doğacak uygulayım bilimi sunan MPLS VPN (yüksek protokollü etiketleme sistemi hususi mevhum ağı) teknolojisi kullanılarak tüm büyüklenme ve kuruluşları kapsadığına ayraç edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

'İnternet filitrelemeleriyle ilişik bahis konusu planlamalar, Bakanlığımız özek teşkilatı çeşidinden değil illerdeki birimlerce eş güdümlü edilmektedir. Manisa ilimizdeki düzenleme, ferdî içtimai iletişim araçları kullanımını değil hoppadak kurumsal bilgisayarlardaki kullanması arama dibine almaktadır. Dolayısıyla Bakanlığımızın keyif çalışanlarına içtimai medyayı yasaklaması üzere ortak boyut bahis konusu değildir.'

Kaynak: AA

Son Güncelleme: 17.03.2016 12:32
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177