banner200
banner235
banner225
Yeşim
Yeşim
18 Nisan 2016 Pazartesi 10:46
Prim affı için müracaat edilecek mi?
banner188
banner213
banner230

GSS Prim affı için müracaat edilecek mi?

TORBA Yasa TBMM’den geçti. Yasa kime ne getiriyor? Birkaç haftadır yazılıp çiziliyor.

O yüzden ben birkaç konuyu detaylandırayım. 4.5 milyon gencin genel sağlık sigortası (GSS) borcu nasıl silinecek? 25’in üzerindeki üniversiteli prim ödeyecek mi? Yüzde 70 engelli olanların evine 5 bin lira giriyorsa aylık kesilir mi? Oğlu ve kızıyla yaşayan 70 yaşındaki hak sahibi aylık alır mı? Eşi memur emeklisi olan, muhtaç aylığı alabilir mi? Torba Yasa’nın 19. Maddesi ile 25 yaşına kadar üretilmiş GSS yani genel sağlık sigortası borçları silinecek. Yasanın Resmi Gazetede yayımından sonra SGK, hazırlayacağı bilgisayar programı ile 25 yaşından önceki üretilmiş GSS borçlarını silecek.

25 yaşın ikmali ile başlamış olan borçlar ise devam edecek. Bu arada GSS borçlusu olsa da 30 Haziran 2016 gününe kadar hastanelerden yararlanma imkanı da devam ediyor.

MADDE 19- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 69- Bu maddenin yayımı tarihinden önce 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının 25 yaşını doldurdukları güne kadar olan genel sağlık sigortası primlerinin tahsilinden vazgeçilir.

Bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmez.” 25 YAŞINDAN SONRA: Çalışan veya emekli birisi ile evlenmezse, İşe girmezse GSS primi ödenmesine devam edilecek.

OĞUZ YENİDEN MÜRACAAT EDECEK

Engelli aylığı kesilen Oğuz kardeşimiz gibi olup, tüm ailenin geliri dikkate alınarak muhtaçlık kriteri belli edilen yaklaşık 100 bin engelli ile 150 bin 65 yaşından büyük dede ve ninelerimiz de Yasa’nın Resmi Gazete’de yayımından sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine yeniden başvurup aylıklarını isteyecekler.

MUHTAÇLIK KRİTERİNDE AİLE KALKTI: Yeni düzenleme ile 65 yaşından büyükler ile yüzde 40 ve üzerinde rapora sahip engellilere 2022 sayılı Kanun gereğince aylık bağlanması için aranan muhtaç olma kriterinin hesaplanması değiştirildi. Artık, tüm ailenin gelirine değil bekar ise sadece kendi gelirine evli ise eşinin ve kendisinin gelirine bakılarak muhtaç olup olmadığına karar verilecek. “1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’un 1inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar, nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar veya 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenenler hariç olmak kaydıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe (2.332) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır. Birinci fıkra kapsamına girenlerden, her ne nam altında olursa olsun kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden fazla olanlar ile aym tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilemez ve kendilerine aylık bağlanamaz. 65 yaşın tespitinde, doğum tarihlerinde yapılmış düzeltmeler nazara alınmaz.” l

ENGELLİNİN EVİNE BEŞ BİN LİRA DA GİRSE AYLIĞI DEVAM EDECEK: 2013 yılı Temmuz ayına kadar sadece engellinin gelirine göre muhtaç olup olmadığı belirlenirken bu tarihte muhtaçlık kriteri değiştirildi ve tüm ailenin geliri toplanıp, kişi sayısına bölünmeye başladı. Bu durumda muhtaç sayılan ve aylık bağlanan engellinin abisi 5000 liraya işe girse, engellinin aylığı kesilmeye başlandı. Artık, Torba Yasa ile durum değişti. Sadece engellinin ve ( varsa) eşinin geliri dikkate alınacak.

Aynı kanunda iki farklı muhtaçlık kriteri olamaz

Yasayla ilgili muhtaçlık kriterinde bir tartışma var. Oysa 2022 Sayılı Kanun ve aynı Kanun içinde iki farklı “Muhtaçlık Kriteri” olamaz. 65 yaşından büyüklerin muhtaçlık kriterinde “eşi” dikkate alırız, engellilerin muhtaçlık kriterinde “aileyi” dikkate alırız olamaz. Ben, yeni Torba Yasa’dan bunu anlıyorum ve bu şekilde yorumluyorum. Şayet, Aile Bakanlığı benim yorumum gibi yorumlamaz ve engellilere çile ve eziyet çektirirse yargı bu konuyu halleder. Binlerce engelli de dava açarak haklarını arar

OĞLU VE KIZIYLA YAŞAYANA DA AYLIK

2013 Temmuz ayından beri oğlu ve kızıyla yaşayan Ahmet amca, oğlu 2000 lira kızı da 1500 lira aylık ile çalışıyor diye 65 yaş aylığı kesilmişti. Yasa’nın Resmi Gazetede yayımından sonra, Aile Bakanlığı İl veya İlçe Müdürlüğüne başvurursa yeniden aylığa kavuşacak.

EŞİ MEMUR EMEKLİSİ OLAN MUHTAÇ AYLIĞI ALAMAYACAK: Artık muhtaçlık kriterinde yaşlı (veya engelli) ile birlikte eşinin de geliri dikkate alınacağından en düşük memur emekli aylığı dahi olsa (1600 lira) 2022 aylığı alamayacak

Ali Tezel

gazeteyeniyuzyil.com

banner229
Son Güncelleme: 18.04.2016 10:48
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol