banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
18 Ocak 2014 Cumartesi 10:55
Paralel yargı' böyle çalıştı

Çağlayan Adliyesi'ndeki 'paralel yapı'ya ilişkin bir rapor hazırlayan bazı savcı ve hakimler, birçok yargı mensubunun uyduruk soruşturmalarla kontrol altında alındığına dikkat çekti. Paralel yapılanmanın Çağlayan Adliyesi'ndeki çalışmalarıyla ilgili ilginç iddialar dile getirildi. Adliyedeki bazı hakim ve savcılar tarafından hazırlanan raporun ilgili mercilere ulaştırıldığı belirtiliyor. İlginç bilgilerin yer aldığı raporun satır başları şu şekilde:

HSYK'YA E-POSTA

İstanbul adliyesindeki tüm yetki talepleri ve değişiklikler eski bir Adalet Komisyonu üyesince belirlendi ve HSYK'ya e-posta ile iletildi. Paralel yapının kontrolü altında olmayan kişiler, uydurma soruşturmalarla paralel yapıyla birlikte hareket etmeye mecbur bırakıldı. Öyle ki bir savcı, bir ilin 3 ilçesine tayin edilince kurul üyesine gidip 'tövbe etmek' zorunda bırakıldı. Paralel yapı ayrıca soruşturma geçirip ceza alanları ve başka yere tayini çıkanların da HSYK'ya ulaşma noktasında kendilerine başvurmalarını zorunlu tuttu.

SORULAR VERİLDİ

Paralel yapı kendine bağlı olan 'has adamları'nı yurtdışı gezilerine de gönderdi. Hiçbir yabancı dili bilmemesine rağmen 10'dan fazla yurtdışı paneline katılan hakim ve savcılar burada özel toplantılara katıldı. Bazı savcı ve hakimlere önce İstanbul'daki özel üniversitelerde 1 yıllık ücretsiz dil eğitimi verildi. Daha sonra da ABD'ye yüksek lisans ve doktora için gönderildi. Yeterli yabancı dil puanını alamayanlara ise sorular önceden verildi.

Son Güncelleme: 18.01.2014 10:56
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177