banner200
banner222
28 Ekim 2012 Pazar 13:04
Özel Yetkili Mahkemeler AKP iktidarında uçuşa geçti: 8 binden 68 bine!
banner188
banner213
banner230

AKP’nin ileri demokrasi düzenin en önemli kurumlarında olan “Özel Yetkili Mahkemler” yeni adıyla “Bölge Ağır Ceza Mahkemleri”ne ilişkin bir rapor hazırlayan CHP, AKP iktidarında bu mahkemelerin açtığı soruşturmaları inceledi.

“Ö­zel Yet­ki­li Mah­ke­me­ler – Böl­ge Ağır Ce­za Mah­ke­me­le­ri. Ne de­ğiş­ti, Ne De­ğiş­me­di?” başlığıyla CHP tarafından hazırlanan rapor, AKP iktidarı süresince Özel Yetkili Mahkemelerin nasıl etkin biçimde kullanıldığını gözler önüne serdi.

Siyasi davalarda 20 bin kişi yargılanıyor
Raporda, Odatv, KCK, Bal­yoz, Er­ge­ne­kon gi­bi da­va­lar­da ha­len 20 bin ki­şinin yar­gı­la­ndığına dikkat çekilirken, 8 mil­let­ve­ki­li, 100’ün üze­rin­de gazeteci, 500'ün üzerinde silahlı kuvvetler personeli, 771 öğ­ren­ci, bin­ler­ce si­ya­set­çi, ye­rel yö­ne­ti­ci, be­le­di­ye ça­lı­şa­nının tutuklu olduğu ifade edildi.

AKP iktidarı öncesi ve sonrası
Özel Yet­ki­li Mah­ke­me­ler ve Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lık­la­rı 2002’de 8004 şüp­he­li hak­kın­da so­ruş­tur­ma yü­rü­tür­ken, bu ra­kam 2011’de 68 bin 213’e çık­tı. Or­ta­la­ma so­ruş­tur­ma sü­re­si ise 2010 yı­lı ve­ri­le­ri­ne gö­re 648 gün­. Bir di­ğer ifa­dey­le 648 gün sü­ren so­ruş­tur­ma ve 285 gün­lük or­ta­la­ma ko­vuş­tur­ma saf­ha­sın­dan son­ra her 10 ka­ra­rın 5’i mah­ku­mi­yet­.

habersol


banner229
Son Güncelleme: 28.10.2012 13:05
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol