banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
24 Ocak 2016 Pazar 14:17
NHKM Arjantin Tango Atölyesi: Karanlığa karşı dans ediyoruz

İzmir Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) bir süredir Arjantin Tango Atölyesi çalışmasına ev sahipliği yapıyor. İzmir’de yaşayan her yaştan yurttaşın katılabildiği atölyede, tango sadece bir dans türü olarak değil, felsefesi olan bir disiplin ve bir yaşam biçimi olarak aktarılıyor. Ezgir Er ve Nişancı'yla Arjantin Tango Atölyesi'nin çalışmaları hakkında konuştuk. 

EZGİ ER: ASLINDA BİR İLETİŞİM BİÇİMİ

Çalışmalarını soL’a anlatan NHKM Arjantin Tango Atölyesi Ezgi Er, tangonun diğer Latin danslarından farklı olarak, daha geniş bir sosyal kitleye sahip olduğunu belirterek, “İnsanların kendilerini ifade etmesinin en güzel biçimlerinden birisi sanat. Tango da bunun türlerinden biri. Her yaşta yapılabilecek, insanların kendilerini çok rahat ifade edebileceği, herkesin her yaşta öğrenip yapabileceği bir dans. Aslında bir iletişim biçimi. Temelinde iletişime dayalı, çok sosyal yanları ve yönleri olan bir dans biçimi. Evrensel bir dili var. Dünyanın her ülkesinde, her kültüründe var olan bir sanat ve dans biçimi” dedi.

Ezgi Er (solda) ve Neşe Nişancı, İzmir NHKM'deki çalışmalarını soL'a anlattı

“PEK ÇOK ÜLKEDE TERAPİ OLARAK DA DEĞERLENDİRİLİYOR”

İzmir NHKM’deki atölye çalışmalarını da anlatan Ezgi Er, şunları söyledi:

“Tango daha çok tanınsın, daha çok bilinsin, daha çok yayılsın diye var bu atölye. Yaklaşık 20 kişi haftada bir gün ders, bir gün pratik, bir gün de dans gecesi için bir araya geliyoruz. Üç ay başlangıç seviyesi, üç ay orta seviye olmak üzere toplam altı ay sürecek kurslar. Daha ileri seviye için ise özel sınıflar ya da özel çalışma gerekiyor. Biz burada hareketleri öğretirken, enerjisiyle birlikte öğretiyoruz. Tango yapan kişinin partnerini çok iyi hissetmesi, dansın içine tam anlamıyla girmesi gerekiyor. Tango ortamı, kendini bu kaotik dünyada, stresin yoğun olduğu günümüzde, o stresten ve sıkıntılardan tamamen kurtarıyor. Bu anlamıyla ender bulunan ritüellerden biri. O nedenle zaten pek çok ülkede terapi olarak değerlendiriliyor.”

NEŞE NİŞANCI: BİRLİKTE HAREKET ETMEYE YÖNELİK BİR DANS

İzmir NHKM Arjantin Tango Atölyesi’nden Neşe Nişancı da, tangonun ortaya çıkışına ilişkin çeşitli rivayetler olduğunu belirterek, “Buenos Aires, Arjantin ve Montevideo, Uruguay kökenli bir dans türü tango. Dansla beraber gelişen müzik tarzı da aynı adla anılıyor. Orijinal tango, doğduğu toprakların adıyla, Arjantin tangosu olarak anılıyor. Tangonun savaş, yokluk, yoksulluk ortamında, insanların birbirlerine bağlılığını pekiştiren bir dans olarak ortaya çıktığı anlatılagelir. Aslında bir isyan dansıdır” dedi.

Tangonun belli bir disiplin içinde yapılması gereken bir dans olduğunu ifade eden Nişancı, Tangonun felsefesi hareket odaklı değil, partnerinin dansını hissetmeye odaklı. Birlikte hareket etmeye yönelik bir dans. Dolayısıyla sosyalleşmeye de yönelik bir dans” diye konuştu.

“KARANLIĞA KARŞI DANS EDİYORUZ”

Ezgi Er, 22 Ocak Cuma akşamı 19.30’da İzmir Mimarlar Odası’nda gerçekleştirilecek Nâzım Hikmet Olunmalı etkinliğinde bir tango gösterisi sergileyeceklerini belirterek, “Bu gösterimizin adı Karanlığa Karşı Dans Ediyoruz olacak. Geçtiğimiz yıllarda bu ülkede ‘Tango ayakta yapılan zinadır’ diye tangoya, sanata çeşitli saldırılarda bulundular. Biz de bu karanlık saldırılara karşı tangoyla yanıt veriyoruz. İnsanlığın biriktirdiği iyi ve güzel olan ne varsa saldıran karanlık zihniyet, tangoyu ‘zinanın ayakta yapılanı’ olarak ilan etti. Bizler o karanlığa karşı dans etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Neşe Nişancı da, insan aklına, bedenine, yaşama düşmanlık edenlere karşı seyirci kalmayacaklarını belirterek, “Okul sıralarındaki çocukların bile kızlı erkekli oturmasından rahatsızlık duyan, akla, bilime, sanata düşman bu zihniyete karşı, insanlığın sanatsal ve bilimsel birikimine sahip çıkacağız. Bu nedenle Nâzım Hikmet Olunmalı etkinliğinde tango gösterimizi sergileyeceğiz. Dans etmek bir insanlık mirasıdır, bu mirasa sahip çıktığımızı göstereceğiz” diye konuştu.

İzmir NHKM Tango Atölyesi, 22 Ocak Cuma akşamı İzmir Mimarlar Odası’ndaki Nâzım Hikmet Olunmalı etkinliğinde “Libertango” gösterisi sahneleyecekler. 

Özgürlük Tangosu (Libertango)
Kaynak: Haber.sol.org.tr
Son Güncelleme: 24.01.2016 14:17
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177