banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
24 Ocak 2016 Pazar 14:17
Nâzım Hikmet’in 114’üncü yaşı Ses Tiyatrosu'nda kutlandı

Tuncer Necmioğlu’nun oyunlaştırdığı destan, Metin Coşkun ve Orhan Aydın’ın yönetmenliğinde, Yüksel Aymaz’ın ışık tasarımıyla ve  Cezmi Baskın, Metin Coşkun, Levent Özdilek, Orhan Güner, Levent Ülgen, Cansu Fırıncı, Ender Yiğit , Ayşegül Alpak, Ali Gül, Orhan Aydın’dan oluşan kadroyla sahneye çıktı.

Tarihî Ses Tiyatrosu’nun koltuklarına sığmayan kalabalık bir izleyici topluluğuna sunulan ve coşkuyla karşılanan bu gecede, Nâzım Oyuncuları da 15’inci yaşını kutladı.

Her yıl, Nâzım Hikmet’in doğum gününde düzenlenen okuma tiyatrosunun bu yılki özelliği, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nin başlattığı “Aydın Olunmalı” teması kapsamında “Nâzım Hikmet Olunmalı” başlıklı bir dizi etkinliğin başlangıcı da olmasıydı.

Gece, Orhan Aydın ve Komünist Parti Kültür Sanat Bürosu üyesi Tunç Tatoğlu’nun açış konuşmalarıyla başladı. Tatoğlu, konuşmasında bugün örgütlü aydın olmanın zorunluluğuna vurgu yaparak, “örgütlenmekten korkmayın, karşımızdaki örgütlü karanlığa ancak böyle karşı koyabilir ve onu yenebiliriz” dedi. Salonda bulunan konukların kısa konuşmalarından sonra, Nâzım Hikmet’in “Memleketimden İnsan Manzaraları”nın yer yer güncel göndermelerle de zenginleştirilen metni canlandırıldı.

Oyun sırasında, oyuncuların coşkusu, zaman zaman duygu yoğunluklarına kapılmaları, birbirlerine karşı jestleri, sarılmaları, herhangi bir oyunun sahnelenmesinden çok öte bir şeyin vücuda getirildiğinin göstergesi olarak, izleyicileri saran bir atmosfer oluşturdu. Metnin mesajındaki devrimci heyecan herkesçe paylaşıldı.

“Nâzım Hikmet Olunmalı” çağrısının aydınlar ve sanatçılar katında yakıcı bir ihtiyaca karşılık geldiği açıkça görüldü ve coşku yarattı.

Oyunun bitiminde, emeği geçenlere Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nin teşekkür plaketleri sunuldu. Ses Tiyatrosu’nun kapılarını bu etkinliğe açan Ferhan Şensoy da unutulmamıştı.

Gecenin bir sürprizi de, Levent Özdilek’ten geldi. Özdilek, Bursa Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl bastırdığı Nâzım Hikmet posta pullarının iliştirildiği birer zarfı, sahnedeki dostlarına armağan etti. “Zarflar boş, herkes istediğini yazsın” dediğinde yükselen alkışlar, Nâzım Hikmet gibi olma, mücadele kararlılığının o zarflarla topluma gönderileceği mesajının alınmasınaydı.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nin, Aziz Nesin’in 100’üncü yaşı vesilesiyle düzenlediği “Aziz Nesin Olunmalı” etkinliklerini izleyen, Nâzım Hikmet’in 114’üncü doğum gününü “Nâzım Hikmet Olunmalı” başlığıyla karşılayan etkinlikler, ay boyunca değişik illerde yapılacak.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, tarihimizin ilerici, aydınlık, devrimci kültür damarının yaratılmasında payı olan isimleri, bir örgütlenme çağrısı eşliğinde anmayı ve örnekleştirmeyi sürdürecek.

 


Kaynak: Haber.sol.org.tr
Son Güncelleme: 24.01.2016 14:17
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177