banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim TURAN
Yeşim TURAN
22 Ocak 2016 Cuma 10:12
Mustafa Koç'un babasından tek isteği

Milliyet yazarı Güneri Cıvaoğlu dün sabah evinde spor yaparken geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'la yaptığı bir röportajda dile getirilen diyalogları köşesine taşıdı...

İşte Civaoğlu'nun yazısındaki o bölüm;

Bir söz vardır: “1. nesil kurar, 2. nesil devam ettirir, 3. nesil batırır...”
Koç Grubu’nda bu söylem gerçekleşmedi.
Tam tersine, son 3 yılda 2 buçuk katı büyüdü.
Bunda 3. nesilden Mustafa Koç’un iyi yönetiminin yanı sıra profesyonelleşme ve kurumsallaşma katkısı da önemli.

Koç Grubu’nun dağılmaması, kardeşlerin, torunların aynı çatı altında bir arada kalması da onun isteğiydi.

Daha babası yönetimdeyken Mustafa Koç, aileye şöyle bir öneride bulunuyor:
“Amerika’da değerli bir danışman var. Büyük aile şirketlerine hizmet veriyor. Onu getirtelim.” 

Rahmi Bey sonrasının yönetimini düzenlesin, karışıklık olmasın.

Bu danışman, 2 yılı aşkın süre sık sık İstanbul’a geliyor. 

Aile bireylerini yüz yüze getirerek konuşmakta en zorlanılacak konularda bile tartışma açtırıyor. 

“Ailenin tek liderinin olması” ama onun da “aileye karşı sorumlulukları, diyalog çerçevesi, haklar, görevler, beklentiler” net çizgilerle belirleniyor.

Mustafa Koç, gene bu danışmanın önerisiyle Amerika’ya başta “liderlik” ve “finansman” olmak üzere üst düzey kurslara gönderiliyor.

Bütün bunlardan sonra Rahmi Koç, Mustafa, Ömer ve Ali Koç kardeşleri evine yemeğe davet ediyor. 

Ve “Mustafa Koç’un kendisinin yerini alması” kararını açıklıyor.

Tüm aile ona yürekten destek sunuyor. 
Mustafa Koç böyle büyük bir sorumluluğun kendisine emanet edildiği için teşekkür ediyor.

Ama “Bir şartım var. Baba kendini emekliye ayırdın diye hep hayalini kurduğun tekneyle dünya turunu ertelemeni istiyorum. Sana ihtiyacım var. Her gün buraya gelmeyi sürdürmelisin ve ne zaman başım sıkışsa odana gelip sana danışabilmeliyim” diyor.

Rahmi Bey de bu isteği kabul ediyor.


Mustafa Koç’u holdinginin başına taşımakta rehberlik eden o danışmandan Türkiye’de iş yaşamının başka büyük ve köklü aileleri de yararlanmakta.

Kaynak: HABER7.COM

Son Güncelleme: 22.01.2016 10:12
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177