banner200
banner235
banner225
Yeşim
Yeşim
20 Ekim 2015 Salı 10:44
Müfettişe verilen ifade Mahkemede işçilik alacak ve tazminatlarını etkiler
banner188
banner213
banner230
DAVACI İŞÇİNİN ÇALIŞMA BAKANLIĞI MÜFETTİŞİNE VERDİĞİ İFADENİN İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASINDA DİKKATE ALINMASI gerektiğine hükmetti. Çalışanların SGK ve İş Müfettişlerine vermiş olduğu ifadeler işçilik alacak ve tazminatları açısından ehemmiyet arz etmektedir. Denetim elemanlarının çalışanlara ücretlerini sorduğunda doğru beyanda bulunmaları lehlerine olmaktadır. Örneğin 2000 TL net ücret alan bir işçinin asgari ücret beyanında bulunması hem emekli maaşını hem de alacak ve tazminatlarının daha düşük ödenmesine neden olabilmektedir.

İşte konuyla ilgili yargıtayın  “İçtihat Metni”

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:
1-Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine, 
2-Davacı, davalı işyerinde 30/01/2003-11/09/2009 tarihleri arasında börek ustası olarak çalıştığını, iş akdinin davalı tarafından haksız ve geçersiz şekilde feshedildiğini, haftada 7 gün, günde 12 saat çalıştığını bildirerek kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla mesai, hafta tatili ve yıllık izin ücreti alacaklarının tahsilini talep etmiştir.
Davalı, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine, diğer taleplerin kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Taraflar arasında davacının işyerinde 23.12.2008 tarihinde yapılan bir teftiş esnasında Çalışma Bakanlığı Müfettişine vermiş olduğu ifadenin dikkate alınıp alınmayacağı hususunda uyuşmazlık bulunmaktadır. Davacının imzasını taşıyan uyuşmazlık konusu ifade tutanağı incelendiğinde davacının asgari ücret üzerinden, haftada altı gün 08.30-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında çalıştığını, haftada bir gün çalışmadığını ve yıllık 20 gün ücretli izin kullandığını beyan etmiştir. Bu beyana göre davacının ifade verdiği 23.12.2008 tarihine kadar olan çalışması yönünden dava konusu fazla mesai, hafta tatili ve yıllık izin ücreti alacaklarının bulunmadığı anlaşılmaktadır. Yapılacak iş; fazla mesai, hafta tatili ve yıllık izin ücreti alacakları yönünden ifade tarihi olan 23.12.2008 tarihinden iş akdinin fesih tarihine kadar olan süre tanık beyanları ve tüm dosya kapsamında değerlendirilmek suretiyle çıkacak sonuca göre karar vermektir. Mahkemece bu husus gözetilmeksizin hatalı değerlendirme ile karar verilmiş olması bozma nedenidir.

SONUÇ:Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenlerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, aşağıda yazılı temyiz harcının davacıya yükletilmesine, 11.02.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.

http://www.muhasebeweb.com/haber_detay.php?id=4351_Mufettise-ifade-verirken-DIKKAT.html

banner229
Son Güncelleme: 20.10.2015 10:47
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol