banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim TURAN
Yeşim TURAN
02 Haziran 2016 Perşembe 15:02
'Modern sulama yöntemleriyle su tasarrufu sağlandı'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin "su zengini" ülke olduğu algısının yanlışlığına işaret ederek, ülkenin yarı kurak iklim bölgesinde olduğunu ve düşen yağışların mevsimlere göre farklılık gösterdiğini bildirdi.

Özellikle sulamanın yapıldığı yaz aylarında yağışların en aza indiğine dikkati çeken Eroğlu, "Bu yüzden yağışlı mevsimdeki suları, baraj ve göletler vasıtasıyla biriktirmek ve yaz aylarında sulamada kullanmak zorundayız. Bu suları kullanırken de en tasarruflu sulama sistemi ne ise onu kullanmalıyız. Biriktirdiğimiz sular sınırsız değil." değerlendirmesinde bulundu.

Sulama yatırımlarına büyük önem verdiklerini ve bu projelere aktarılan kaynağı sürekli artırdıklarını vurgulayan Eroğlu, "2003 yılından itibaren klasik sulama sistemlerini terk ederek modern borulu damlama ve yağmurlama metotlarını kullanmaya başladık. Bu sistemler ile sulamada kullanılan su miktarında iptidai sistemlere göre yüzde 25 ila 30 su tasarrufu sağlıyoruz." bilgisini aktardı.

"62,3 milyon dekar alan sulamaya açıldı"

Bakan Eroğlu, 2003 yılından önce hayata geçirilen projelerin, sadece yüzde 6'sının borulu sistem olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tamamlayarak hizmete aldığımız tesisler sayesinde 2015 yılı itibarıyla borulu sistem şebekelerin oranını yüzde 21'e yükselttik. Bugün itibarıyla ülkemizde 62,3 milyon dekar alan sulamaya açıldı. 2016 yılında hizmete alacağımız tesisler ile bu alanı 64,3 milyon dekara çıkaracağız. 2019 yılı hedefimizi ise 71,5 milyon dekar olarak belirledik. 2019 yılına kadar hizmete alınacak bu tesislerin tamamına yakını da en modern sulama metodu olan borulu yağmurlama ve damla sistemlerinden oluşuyor."

Kaynak: AA

Son Güncelleme: 02.06.2016 15:02
Anahtar Kelimeler:
ModernSulamaYöntemTasarruf
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177