banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
09 Nisan 2014 Çarşamba 09:44
MİT devleti doğuyor

AKP seçim sürecinde beklemeye aldığı Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) olağanüstü yetkiler veren yasa önerisini Meclis’ten hızla geçirme kararı aldı. MİT düzenlemesi bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanacak. Öneriyle MİT, talep ettiği her türlü bilgiyi bankalar dahil olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarından alabilecek. MİT’e bilgi vermeyen kişiler hapis cezasına çarptırılacak.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında önceki gece yapılan AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında seçimin ardından ilk iş olarak MİT düzenlemesini yasalaştırma kararı alındı. 30 Mart seçimleri nedeniyle yaklaşık bir ay çalışmalarına ara veren TBMM Genel Kurulu’nda bugün MİT yasa önerisi ele alınacak. AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, MİT’le ilgili yasa önerisinin bugün Genel Kurul’da görüşülmeye başlanacağını belirtti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da öneride anayasaya aykırılıklar olduğunu belirterek “Anayasada olmayan yetkilerin MİT’e kullandırılması hükümetlerin yapabileceği bir iş değil. Hükümet bu yaklaşımıyla kendisine çizilen hukuki sınırları zorlamakta, o sınırların duvarlarını yıkmaktadır” diye konuştu.

 

MİT’e sınırsız yetki

30 Mart öncesi TBMM’ye sunulan yasa önerisi kamuoyunda büyük tepki çekmişti. MİT’e olağanüstü yetkiler veren yasa önerisine göre MİT’e ait belgeyi açıklayan gazeteci, yazar, sorumlu müdür ve bu bilgiyi yayanlar hakkında ceza sınırı 3 ila 9 yıl olacak. MİT, istediği her türlü bilgi ve belgeyi bütün kamu kurum ve kuruluşlarından alabilecek. MİT, yasa kapsamındaki görevleriyle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, Bankacılık Yasası kapsamındaki kurum ve kuruluşlar ile tüzelkişilerden her türlü bilgi, belge ve veri kayıtları alabilecek. Bu kurumlara ait arşivlerden, elektronik bilgi işlem merkezlerinden ve iletişim altyapısından yararlanabilecek. MİT, Bakanlar Kurulu’nun dış güvenlik, terörle mücadele ve milli güvenliğe ilişkin konularda verdiği her türlü görevi yapacak.

 

Dinlemeler tek hâkimden

MİT’in, istihbari dinlemeler kapsamında aldığı mahkeme kararını tek hâkim verecek. Dinleme talebini yapan ilgili MİT biriminin bulunduğu yerdeki ağır ceza mahkemesi üyesi yerine, bu düzenlemeyle HSYK tarafından belirlenecek Ankara ağır ceza mahkemesi üyesi MİT’in bütün istihbarat dinleme kararlarını verecek. MİT personelinin görev suçundan yargılanmaya mevcut düzenlemede yalnızca Ankara’daki bir ağır ceza mahkemesi yetkiliyken, yapılan değişiklikle Ankara’daki bütün ağır ceza mahkemeleri MİT personelinin görev suçu kapsamındaki yargılamalara bakmakla yetkili olacak. Her türlü kamu kurum ve kuruluşundan koşulsuz belge ve bilgi talep edebilecek olan MİT, devlete karşı işlenen suçlar hariç olmak üzere hiçbir şekilde adli mercilere bilgi ve belge vermeyecek.

Son Güncelleme: 09.04.2014 09:48
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177