banner200
banner235
banner225
25 Ocak 2013 Cuma 12:06
Miras kalanlara kötü haber
banner188
banner213
banner230
Ne iş­ken­ce­si mi?

Ne ola­cak “ver­gi iş­ken­ce­si­” ge­li­yor.

Yİ­NE NE OLU­YOR?
Bu kez olay cid­di…
Mi­ras ka­lan evi, yaz­lı­ğı, bü­ro­yu, dük­ka­nı, ar­sa­yı, tar­la­yı sat­tı­ğı­nız­da, yüz­de 35’i bu­la­bi­len ver­gi öde­ye­cek­si­niz!
İna­nı­lır gi­bi de­ğil!
Ye­ni bir Ge­lir Ver­gi­si tas­la­ğı ha­zır­lan­dı.
Yıl­lar­dır, mi­ras ka­lan gay­ri­men­ku­lün
sa­tı­şın­dan, Ge­lir Ver­gi­si alın­mı­yor­du (GVK Mük.Md.80/6).
Ye­ni dü­zen­le­me­de, yüz­de 15’ten baş­la­yan ve 75 bin li­ra­nın üze­rin­de­ki ka­zan­ca yüz­de 35 ver­gi ora­nı uy­gu­la­nan, Ge­lir Ver­gi­si ge­li­yor.
NEY­Dİ NE OLA­CAK?
Şu an­da­ki ya­sa­la­ra gö­re, mi­ras ka­lan gay­ri­men­kul­ler­de;
- Mi­ras­çı ba­şı­na 140 bin li­ra is­tis­na var.
- Aşan kı­sım, ki­şi ba­şı 190 bin li­ra­ya ka­dar yüz­de 1 Ve­ra­set ve İn­ti­kal Ver­gi­si­’ne ta­bi.
- 3 mil­yon 360 bin li­ra­nın üze­rin­de­ki kı­sım­dan da yüz­de 10 ver­gi alı­nı­yor­du.
Özet­le, bir evi, yaz­lı­ğı, oto­mo­bi­li olan bi­ri öl­dü­ğün­de, eşi ve ço­cuk­la­rı ver­gi öde­mi­yor­du.
Ver­gi öde­yen­ler de yüz­de 1 ya da 3 ver­gi­yi, 3 yıl­da ödü­yor­lar­dı.
Ye­ni dü­zen­le­me­de, mi­ras ka­lan gay­ri­men­ku­lü sat­tı­ğı­nız­da, Ge­lir Ver­gi­si alı­na­cak.Ver­gi­nin ora­nı da yan ta­raf­ta­ki ta­ri­fe­de­ki gi­bi.
İşin il­ginç ta­ra­fı, ölü­mün er­te­si gü­nü de sat­sa­nız, yük­lü ka­zanç çı­ka­cak.
Ne­de­ni­ne ge­lin­ce, gay­ri­men­ku­lün ma­li­ye­ti­ni dü­şük (ya­ni em­lak ver­gi­si de­ğe­ri
üze­rin­den), sa­tış be­de­li­ni de pi­ya­sa ra­yi­cin­den de­ğer­len­di­re­cek­ler.
Baş­lık­ta be­lirt­ti­ği­miz gi­bi, ölü­ye me­za­rın­da, di­ri­ye de me­ka­nın­da ra­hat ver­me­ye­cek­ler.

Sözcü gazetesinden alınmıştır

banner229
Son Güncelleme: 25.01.2013 12:36
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol