banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
10 Ağustos 2014 Pazar 20:44
Mesleğine göre erkeklerin yatak performansları

Sanatçılar


En iyi aşıklar sanatla uğraşanlardan çıkıyor. 100'ü ön sevişmede "mükemmel" olarak değerlendirilirken %73'ü eşlerini tam anlamıyla tatmin edebiliyor.

İnşaat sektöründe çalışanlar


En iyi aşıklar sıralamasında ikinci sırada inşaat sektöründe çalışanlar var. %58'i haftada 2 kereden fazla seks yapıyor. %66'sı sarılmayı seviyor ve %57'si sekste "mükemmel" veya "oldukça iyi" olarak değerlendiriliyor.

Küçük işletmeciler

%46'sı seks yaparken yeni pozisyonlar deniyor.
Ancak ön sevişmede pek iyi olmadıkları söyleniyor. %36'sı haftada 2 kereden fazla seks yapıyor.

Mühendisler/ Mimarlar

%71'i eşlerini tam anlamıyla tatmin edebiliyor.
%92'si ön sevişmede gayet iyi. %76'sının erkek boşalma sorunu olmadığı söyleniyor.

Müdürler / Süpervizörler

%38 oranla en iyi seks yapan meslekler arasında yer alıyorlar.  Ancak %29'u  eşlerinin hayır cevabını kabul etmiyor.

Üniformalı Çalışanlar ( İtfaiyeci, Polis, Postacı)

%84'ünün eşlerine göre sekste ortalamanın üzerindeler.
Ancak %25'i ön sevişmeyi es geçiyor.
%35'inin eşleri daha maceracı olmalarını istiyor.

Satış ve Pazarlama

'ü her gün seks yapıyor.
%20'si cinsel fanteziler deniyor.
Ancak %25'inin eşleri seksin çabuk bittiğinden yakınıyor.

Takım Elbisesiler ( Avukatlar, Danışmanlar, Muhasebeciler)

%42'si her gün seks yapmak istiyor.
%46'sı farklı yerlerde seks yapmayı tercih ediyor.
%78'i hayır'ı cevap olarak kabul etmiyor.

Doktorlar/ Sağlık Sektörü Çalışanları

%44'ü eşlerine göre oldukça romantik ve sarılmayı çok seviyor.
Ancak %34'ünün ön sevişmeyi önemsemediği söyleniyor.
%36'sının ise erken boşalma sorunu olabileceği söyleniyor.

Fabrika İşçileri

%59'unun eşlerine göre seks daha iyi olabilir. %20'sinin eşleri ise seks hayatlarından hiç memnun değil.
Ancak seks konusunda oldukça maceracılar ve %36'sı yeni pozisyonlar denemekten çekinmiyor.


http://www.medyafaresi.com/haber/Meslegine-gore-erkeklerin-yatak-performanslari_357821.html

Son Güncelleme: 10.08.2014 21:17
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177