banner200
banner235
banner225
Yeşim
Yeşim
01 Aralık 2016 Perşembe 15:20
MATRAH VEYA VERGİ ARTIRIMINDAN VAZGEÇME VE DÜZELTME
banner188
banner213
banner230

6736 sayılı Kanun’un 5. maddesinin yedinci fıkrası hükümlerinden yararlanmamış olmak kaydıyla, 25 Kasım 2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmiş olan matrah veya vergi artırımı bildirimini iptal ettirmek suretiyle sehven yapılmış olan matrah artırımından tamamen vazgeçilebileceği gibi sonrasında verilecek yeni bir matrah veya vergi artırımı bildirimiyle istenilen dönemlere ilişkin olarak matrah veya vergi artırımında bulunmanın mümkün olduğu, ancak matrah veya vergi artırımı dolayısıyla 6736 sayılı Kanun’un 5. maddesinin yedinci fıkrası hükümlerinden yararlanılmış olması durumunda bu matrah veya vergi artırımından vazgeçilmesi ya da bu matrah ve vergi artırımına ilişkin beyanları azaltacak şekilde düzeltme yapılmasının mümkün olmadığı hk.

Dilekçenizde, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında 2012 ve 2013 yılları için matrah artırımı yapmak isterken sehven 2014 yılını da dahil ederek matrah artırımı yapmış olduğunuzdan bahisle 2014 yılına ilişkin matrah artırımınızın iptal edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmiştir.

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’un 5. maddesinde, matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümlere yer verilmiş olup aynı maddenin yedinci fıkrasında ise; “Bu maddeye göre matrah veya vergi artırımında bulunulması, bu Kanun’un yayımlandığı tarihten önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmez. Ancak, artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin, bu maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi ve üçüncü fıkrasının (e) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Kanun’un yayımlandığı tarihi izleyen ayın başından itibaren bir ay içerisinde sonuçlandırılamaması halinde, bu işlemlere devam edilmez. Bu süre içerisinde sonuçlandırılan vergi incelemeleri ile ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri dikkate alınmaz. İnceleme veya takdir sonucu tarhiyata konu matrah veya vergi farkı tespit edilmesi halinde, inceleme raporları ile takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten önce artırımda bulunulmuş olması şartıyla inceleme ve takdir sonucu bulunan fark, bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri ile birlikte değerlendirilir. İnceleme ve takdir işlemlerinin sonuçlandırılmasından maksat, inceleme raporları ve takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettirilmesidir.” hükmü yer almaktadır.

 Ayrıca, 2016/1 seri no.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun İç Genelgesi’nin “A-Başvurulara İlişkin Açıklamalar” başlıklı bölümünün (5) numaralı fıkrasında “… Kanun’un, pişmanlıkla veya kendiliğinden verilecek beyannameler ile matrah ve vergi artırımına ve stok beyanlarına ilişkin hükümlerinden yararlanmak üzere beyan ve bildirimde bulunanlar da başvuru süresinin sonuna kadar bu beyan ve bildirimlerini düzeltebilirler, ödeme seçeneklerini değiştirebilirler. Ancak, Kanun’un 5. maddesinin yedinci fıkrası kapsamında inceleme raporları ile takdir komisyonu kararları sonucu bulunan farkın, matrah veya vergi artırımı yapılan tutar ile birlikte değerlendirilmiş olması halinde, bu matrah veya vergi artırımına ilişkin beyanları azaltacak şekilde düzeltme yapılamaz.” düzenlemeleri yer almaktadır.

Buna göre, 6736 sayılı Kanun’un 5. maddesinin yedinci fıkrası hükümlerinden yararlanmamış olmanız kaydıyla, 25 Kasım 2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) vermiş olduğunuz matrah veya vergi artırımı bildirimini iptal ettirmek suretiyle sehven yapmış olduğunuz matrah artırımından tamamen vazgeçebileceğiniz gibi sonrasında vereceğiniz yeni bir matrah veya vergi artırımı bildirimiyle istediğiniz dönemlere ilişkin olarak matrah veya vergi artırımında bulunabilmeniz mümkündür. Öte yandan, matrah veya vergi artırımı dolayısıyla 6736 sayılı Kanun’un 5. maddesinin yedinci fıkrası hükümlerinden yararlanmış olmanız durumunda bu matrah veya vergi artırımından vazgeçilmesi ya da bu matrah ve vergi artırımına ilişkin beyanları azaltacak şekilde düzeltme yapılması mümkün bulunmamaktadır.

banner229
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol