banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
28 Şubat 2014 Cuma 13:11
Mahkemeden Emsal Karar 'Soy Kodunu Durdurdu'

Agos gazetesinden Uygar Gültekin'in haberine göre, İstanbul 25. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada ailenin beyanlarına dayanarak, çocuğun Ermeni olduğuna karar verildi. Son kararı İdare Mahkemesi verecek.

Agos’un Ağustos ayında ortaya çıkardığı “Soy kodu” haberine göre, her şey İstanbul’daki bir Ermeni anaokuluna çocuğunu kaydettirmek isteyen bir ebeveynin verdiği mücadeleyle başlamıştı.

Öğrencinin velisi olan anne, vaftiz olup kendi kimliğine dönmüş bir Ermeniydi. Anne, nüfus cüzdanındaki din hanesini Hıristiyan olarak değiştirdi.

"Ermenilerin nüfusta soy kodu 2'dir"

Anne babanın çocuklarını kaydettirmek istedikleri Ermeni anaokulunun müdürlüğü ise, yasal mevzuat gereği kendilerine şu cevabı verdi: “Milli Eğitim’den okula kayıt yaptırmanızda bir sakınca olmadığına dair resmi izin belgesi alın.”

Müdürlük’ten verilen yazıda ise “1923 yılından bu yana ‘Vukuatlı’ nüfus kayıtlarının gizli soy kodunun da (nüfus kayıt örneğinde Ermeni vatandaşlarımızın soy kodu 2’dir) çıkartılması  gerektiğinden ancak adı geçen öğrencinin velisinin ilgili nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünden nüfus kayıt örneğinde gizli soy kodunun 2 olması halinde kaydının yapılabileceği hususunda gereğini rica ederim” ifadeleri yer alıyordu.

Bu yazı üzerine, Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise söz konusu ailenin soy kodunun “2” olmadığı gerekçesiyle öğrencinin Ermeni okuluna kaydına izin vermemişti.

Ancak nihai karar çıkana kadar çocuk okulda okumaya devam ediyordu. Geçtiğimiz Aralık ayı içinde İstanbul 7. İdare Mahkemesi, çocuğun Ermeni okuluna kaydıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Mahkeme kararında okul kaydının yapılmamasının hukuka aykırı olduğunu belirtmişti.

Avukat: Emsal olacak

Kararı değerlendiren anne N.B, "Okulundan uzaklaştırılması bizim en büyük korkumuzdu. Okula bizi her çağırdıklarında “Acaba çocuğumuzu atacaklar mı?” diye korkuyorduk. Ermeni olduğumuz tescillendi. Biz olmayan bir şey söylemiyorduk. Şimdi çok mutluyum" dedi.

Ailenin avukatı İsmail Cem Halavurt, kararın emsal niteliği taşıdığına dikkat çekti. (NV)

 

bianet

Son Güncelleme: 28.02.2014 13:13
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177