banner200
banner235
banner225
Yeşim
Yeşim
08 Şubat 2016 Pazartesi 11:35
Kusurlu sürücünün mirasçıları tazminattan sorumlu olacak !
banner188
banner213
banner230

Trafik Kazalarında  kusurlu sürücünün  mirasçılarının tazminat  hakları ve sorumluluğu ile ilgili  uyulamada köklü değişiklikler yapıldı.    2 Şubat 2016 tarihli resmi gaztede yayınlanan   Hazine müsteşarlığının  tebliği ile  zorunlu mali mesuliyet  genel şartlarında köklü değişikler yapıldı. Yapılan değişiklikler ile    kusurlu sürücünün sorumluluk esaslarında  eskiye göre  çok büyük farklılıklar oluştu. 

Genel şartlara ilave edilen hüküm şöyle :   Sigortacının bu maddenin birinci paragrafının (d) bendi kapsamında olmasına rağmen ilgililere yaptığı tazminat ödemeleri için sigortalının terekesine ve tereke borçlusu olan mirasçılarına sigortalının kusuru oranında ve ilgili mevzuat dahilinde müracaat hakkı saklıdır.

Buna göre  Kaza sonucu sigorta şirketi  kusurlu sürücünün yakınlarına tazminat ödese bile  ödediği  tazminat için  sürücünün bütün mirasçcılarına rücu edebilecek.

Yeni  düzenleme ile    kazaya kusuru ile sebep olan sürücülere rücu konusuna açıklık getirildi.  Buna göre Trafik kazasına ağır kusuru ile sebep olan sürücüye rücu edilebileceğine açıklık  getirilmiş oldu.

Hukuk Medeniyeti Haber  


Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı)’ndan:

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK

SİGORTASI GENEL ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR GENEL ŞARTLAR

MADDE 1 – 14/5/2015 tarihli ve 29355 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A.1 inci maddesinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Genel Şartlar ekleriyle bir bütündür. Sigorta teminat limitleri kaza tarihi itibarıyla uygulamaya esas alınır.”

MADDE 2 – Aynı Genel Şartların A.6 ncı maddesinin sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Sigortacının bu maddenin birinci paragrafının (d) bendi kapsamında olmasına rağmen ilgililere yaptığı tazminat ödemeleri için sigortalının terekesine ve tereke borçlusu olan mirasçılarına sigortalının kusuru oranında ve ilgili mevzuat dahilinde müracaat hakkı saklıdır.”

MADDE 3 – Aynı Genel Şartların B.4 üncü maddesinin ikinci paragrafı ile üçüncü paragrafının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda kazaya sebebiyet veren sigortalıya rücu edebilir.”

“b) Tazminatı gerektiren olay, aracın ilgili mevzuat hükümlerine göre gereken ehliyetnameye sahip olmayan veya geçerliliğini yitirmiş sürücü sertifikasına sahip ya da ehliyetine geçici/sürekli el konulmuş kimseler tarafından sevk edilmesi veya trafik kurallarının ağır kusur ile ihlali sonucunda meydana gelmiş ise,”

MADDE 4 – Aynı Genel Şartlara C.10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

C.11. GENEL ŞARTLARIN UYGULANACAĞI SÖZLEŞMELER

Bu Genel Şartlar yürürlük tarihinden sonra akdedilmiş sözleşmelere uygulanır.”

MADDE 5 – Aynı Genel Şartların “C.11. YÜRÜRLÜK” maddesinin başlığı “C.12. YÜRÜRLÜK” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Genel Şartlara aşağıdaki madde eklenmiştir.

C.13. YÜRÜTME

Bu Genel Şartları Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.”

MADDE 7 – Bu Genel Şartların 2 nci maddesi yayımı tarihinde, diğer maddeleri 1/6/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Genel Şartları Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.banner229
Son Güncelleme: 08.02.2016 11:39
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol