banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
03 Mart 2014 Pazartesi 00:33
Kurum adımız 'halkın avukatı veya 'arabulucu' olsun
Vatandaşla idare arasındaki uyuşmazlıkları çözmek için kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu 2013 faaliyet raporu, Meclis Dilekçe ve İnsan Hakları Karma Komisyonu'nda ele alındı. Kurumun faaliyetleri ve işleyiş biçimi hakkında bilgi veren Kamu Denetçisi ve eski milletvekili Mehmet Elkatmış, isimlerin başında yer alan 'kamu' kelimesinin vatandaş nezdinde biraz ürkütücü gibi geldiğini söyledi. İsimlerinin 'halkın avukatı' ya da 'arabulucu' olabileceğini, bu konuda önerilere de açık olduklarını vurgulayan Elkatmış, bu konularda Meclis'in kendilerine yardımcısı olmasını beklediklerini ifade etti.

'ÖNYARGILI DEĞİLİZ'
Kamu Denetçiliği Kurumu olarak karar verirken hiçbir zaman önyargı veya ideolojik davranmadıklarına işaret eden Elkatmış, "Kararları verirken vicdanımıza göre ve özgürce veriyoruz" dedi. Bugüne kadarki bazı kararları hakkında da bilgi veren Elkatmış, kurum olarak verdikleri ilk kararın başörtüsü olduğunu hatırlatarak, bundan ayrıca mutluluk duyduklarını ifade etti.

6 BİN 97 BAŞVURU SONUÇLANDI
Kamu Denetçiliği Kurumu'nun Meclis'e gönderdiği 242 sayfalık faaliyet raporuna göre, Kuruma bugüne kadar 7 bin 638 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 6 bin 97'si sonuçlandırıldı. Şikâyet edilenlerin başında Kamu Personel Rejimi geldi. Bu şikâyet başvurularının 2 bin 142'si yani yüzde 28'i Kamu Personel Rejimi'ne yönelik oldu. İkinci sırada yüzde 15.8 oranıyla bin 203 şikâyet eğitim- öğretim hakkında gerçekleşirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik alanı 888 başvuru ve yüzde 11.6 oranla üçüncü sırada yer aldı.

Sabah
Son Güncelleme: 03.03.2014 00:37
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177