banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim TURAN
Yeşim TURAN
20 Nisan 2016 Çarşamba 11:52
Krize rağmen büyüyen süs bitkileri sektörü destek istiyor

Osman Bağdatlıoğlu, sektörde bu yıl için ihracat rakamlarında yüzde 40'lık artış öngörüsünde bulunduklarını belirtti. Üretim planlamasının da bu hedef doğrultusunda yapılandırıldığını aktaran Bağdatlıoğlu, süs bitkilerinde 4'üncü ülke konumundaki Rusya'ya ihracatın, uçak krizi sonrasında 'sıfır'a gerilediğini söyledi. Burada yaşanan kaybı Avrupa pazarında telafi etmeye çalıştıklarını, ancak bunun Türkiye'ye 'düşük fiyat' olarak döndüğünü kaydeden Osman Bağdatlıoğlu, 'Ancak yine de sektör olarak ayaktayız ve artan ender sektörden biriyiz. Yılın 3 aylık rakamlarına göre ihracatta yüzde 16'lık artış sağladık. Bunu da başarı olarak yorumluyorum' dedi. 

Bağdatlıoğlu, Rusya'nın bu yıl ihracat yapılan 36 ülke içinde yer almadığını da vurguladı. Kriz ortamında Özbekistan, Türkmenistan gibi yeni pazarlar oluşturduklarını belirten Osman Bağdatlıoğlu şunları anlattı:'Krizde en büyük etkiyi çiçek sektörü yaşadı. Maalesef devletten gerekli desteği alamadık. Bir motive gerekiyordu. Sadece Ekonomi Bakanlığı'nın ihracatçıya verdiği kısa süreli bir destek söz konusu oldu. Üretici kendini yalnız hissediyor. Artık bir an önce destek sağlanmalı. Ziraat Bankası kredilerinin ertelenmesi bu desteklerden biri.' 

KRİZİ KASIM'DAN BERİ HİSSEDİYORUZ

Turizm sektörünün daha yeni yeni hissetmeye başladığı kriz koşullarını, süs bitkileri sektörünün kasım ayıyla birlikte iyiden iyiye yaşamaya başladığını aktaran Osman Bağdatlıoğlu, şöyle devam etti:'Turizme nasıl destek veriliyorsa bu sektör de desteklenebilir. Ancak biz sektör yıpranmasın, ülkemiz yıpranmasın diye sessiz kalmayı yeğledik. Sessizliğe devam edeceğiz ama devletin bu sektörü ayakta tutması gerekiyor. Çünkü gerçek ihracat, gerçek istihdam bunlar. Suriyelilere iş olanağı sağlayan bir sektör. Türkiye çapında ayrı teşviklerin oluşması gerekiyor. Bunlar sağlandığı zaman 1 numaralı sektör haline gelecek.'

 'MASTER PLAN HAZIRLIYORUZ'

Tüm zorluklara rağmen süt bitkileri sektörünün tüm dünyayla ilişki kurup ayakta durmayı başardığını belirten Osman Bağdatlıoğlu, ayrıca bir master plan hazırlığında olduklarını kaydetti. 6 ay sürecek bu çalışma sonunda bu sektöre ne destekler verildiğini ve verilen desteklerin etki analizini yapacaklarını belirten Bağdatlıoğlu, '2023 yılında 500 milyon dolar ihracat hedefine nasıl ulaşacağımıza yönelik teşvik ve desteklerin nasıl olması gerektiğini çıkartıyoruz' dedi.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme: 20.04.2016 11:52
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177