banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
12 Ağustos 2011 Cuma 11:33
 Kriz bahanesiyle işçi kıyımı
Wall Street Journal gazetesi dün yayınladığı haberde, 2011 yazı başından itibaren uluslararası ölçekli birçok şirket ve bankanın 'işten çıkarma planları'na dair yaptığı açıklamaların görmezden gelindiğini belirterek, firmaların çoğunun 'yeniden yapılanma' bahanesi adı altında işçi çıkardığına dikkat çekti. Gazete duruma, ”Bu ebattaki onca şirketin aynı anda yanı bahanenin arkasına saklanıyor olmasının gerçekçi olmadığı” yorumunu yaptı.

Yaz başından bu yana işçi çıkarma planı açıklayan firmalar arasında çok sayıda şirket yer alıyor. Borders Group’un iflasını ilan etmesiyle yaklaşık 10 bin çalışanı işsiz kalırırken, Cisco Systems’da işgücünün yüzde 9’unu oluşturan 6 bin 500 kişiyi işten çıkartacağını duyurdu. ABD’nin en büyük mağaza zincirlerinden Sears Holding 700 kişiyi işten çıkardı.

Lockheed Martin Corporation da, yıl sonuna kadar 1.500 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor. Blackberry akıllı telefonlarının üreticisi Research in Motion’da 2 bin elemanının işine son verdi. HSBC işgücünden ilk etapta 5 bin kişi kesintiye gideceğini açıkladı. Banka 2013 yılı sonuna kadar 30 bin çalışanı ile yollarını ayırmak durumunda kalabileceğini söyledi.

Yine Merck & Co.’da 12-13 bin kişin işine yakın zamanda son verdi. Credit Suisse Group ve UBS AG toplam 5-7 bin elemanını çıkarmayı planlıyor. Goldman Sachs Group ise yaptığı açıklamada işten çıkartılacak çalışan sayısının 1.000’i bulabileceğini belirtti.

ANF NEWS AGENCY
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177