banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim TURAN
Yeşim TURAN
04 Şubat 2016 Perşembe 15:48
Kocaeli'de ekmeğe yapılan 25 kuruşluk zam uygun görülmedi

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Ticaret Odası ve Kocaeli Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'nce oluşturulacak komisyon ekmek zammını yeniden görüşecek.Kocaeli'de geçtiğimiz yıl Kasım ayında 250 gram ekmeğe 25 kuruşluk zam yapılarak ekmek 1 lira 25 kuruştan satılırken, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin zamla ilgili teklifini inceledi. Kocaeli Valiliği yaptığı incelemeler sonucunda zammı, 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 62'nci Maddesi'ne göre uygun görmedi. Kanunun 62'nci maddesine göre ilin mülki amirlerinin karar yetkisi belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:'Bu kanuna tabi esnaf ve sanatkarlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri, bağlı bulundukları odalarca hazırlanır ve odanın mensubu olduğu birlik yönetim kurulu tarafından fiyat tarifesinin sunulmasından sonra 30 gün içinde onaylanır veya reddedilir. 

Onaylanan fiyat tarifesi belediye, mülki amirlik ve ilgili odaya 7 gün içerisinde bildirilir ve bu andan itibaren yürürlüğe girer. Fiyat tarifeleri, uygulanacak azami hadleri gösterir. Belediyeler veya o yerin en büyük mülki amiri tespit edilen bu tarifeleri uygun bulmadıkları takdirde esnaf teşekkülü ile anlaşmaya varamazlarsa 15 gün içinde o yerin mülki amirinin ya da görevlendireceği yardımcısının başkanlığında, ticaret ve sanayi veya ticaret odasından bir temsilci ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği temsilcisinden teşekkül edecek bir komisyonda görüşülüp karar verilmesini isteyebilirler.

'FİYATA KOMİSYON KARAR VERECEK 

Dün, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile görüşme yapılırken, anlaşma sağlanamadı. Kocaeli Valiliği bunun üzerine yasa gereği Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban başkanlığında Kocaeli Ticaret Odası ve Kocaeli Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'nden komisyon oluşturulmasına karar verildi. Oluşturulan komisyon yeniden ekmek zammını ele alacak.

15 BİN KİŞİYE BİR FIRIN

 Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, Kocaeli'de 500 fırın olduğunu belirterek, 'Bu konuyla ilgili bize yazılı bir evrak gelmedi. Geldiğinde değerlendireceğiz. Kocaeli'de irili ufaklı 500 fırın var. Kocaeli'de fırın başı 2 bin 500 ile 3 bin ekmek üretiyoruz. Fırın enflasyonu ve fırın çokluğundan dolayı bizim maliyetlerimiz halka karşı yüksek gözüküyor. 200-250 fırınla biz Kocaeli'nin ekmeğini üretecek gücümüz ve kapasitemiz var. Fiyatların aşağı çekilmesi için bu fırın enflasyonunun bir kere önüne geçilmesi gerekiyor. Merdiven altı ruhsatsız fırınlar kapatılmalı. 15 bin kişiye bir fırın kanunu bir an önce çıkmalı. Geleceğimiz için, yarınlar için bu adımlar atılmalıdır' dedi.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme: 04.02.2016 15:48
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177