banner200
banner225
22 Şubat 2013 Cuma 09:50
Kiracının kiracısından kira geliri,,,
banner188
banner213
Baş­lık te­ker­le­me gi­bi ol­du ama böy­le bir olay var. Ki­ra­cı, ki­ra­cı­sın­dan ge­lir el­de eder­se ver­gi ve­ri­yor.

Ge­lir Ver­gi­si Ka­nu­-nu­’nun 70. mad­de­sin­de sa­yı­lan mal ve hak­la­rın ki­ra­cı­lar ta­ra­fın­dan ki­ra­ya ve­ril­me­siy­le el­de edi­len ge­lir, gay­ri­men­kul ser­ma­ye ira­dı olu­yor ve ge­lir ver­gisi­ne ta­bi tu­tu­lu­yor.

İŞ­YE­Rİ Kİ­RA­LA­NIN­CA
Ki­ra­la­nan iş­ye­ri­nin ki­ra­ya ve­ril­me­si ha­lin­de ver­gi ke­sin­ti­si yap­ma zo­run­lu­lu­ğu or­ta­ya
çı­kı­yor.
Ay­rı­ca el­de edi­len ge­lir, 2012 yı­lı için 25 bin (2013’te 26 bin) li­ra­yı aşar­sa, bu­nu da be­yan et­mek ge­re­ki­yor. Ya­pı­lan Ge­lir Ver­gi­si ke­sin­ti­le­ri­ni de öde­ne­cek ver­gi­den mah­sup
et­mek ya­ni in­dir­mek müm­kün.
Ay­rı­ca ki­ra­la­nan iş­ye­ri için ya­pı­la­cak ki­ra öde­me­le­rin­den, tev­ki­fat yap­ma yü­küm­lü­lü­ğü de yok.
Mülk sa­hi­bi­nin ise tev­ki­fat ya­ni ver­gi ke­sin­ti­si yo­luy­la ver­gi­len­di­ril­me­yen ki­ra ge­li­ri­ni
be­yan et­me­si ge­re­ki­yor.


sözcü

banner229
Son Güncelleme: 22.02.2013 09:51
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol