banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
27 Aralık 2012 Perşembe 11:38
“Kayıp-kaçak” bedelinde bir
Mahkeme, bedelin hukuksuz alındığına karar vererek, faiziyle birlikte iş adamına geri ödenmesine karar verdi. Davayı açan sanayici Hacı Dalar, elektrik faturasındaki 7 bin liralık kayıp kaçak bedelinin küçük işletmeler için büyük rakam olduğuna dikkati çekerek, "Bu uygulama bizim gibi işletmelerin büyümesini engelliyor. Şimdi de geriye dönük ödediğim kayıp kaçak bedellerini almak için dava açacağım." dedi.

Erzincan'da Hacı Dalar(44) isimli sanayici; 66 bin liralık elektrik faturasındaki 7 bin liraya yakın kayıp kaçak bedeli için Erzincan 2. Asliye Mahkemesi'nde, Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye karşı kayıp kaçak bedelinin reeskont faiziyle birlikte geri ödenmesi için dava açtı. Mahkeme bilirkişiden rapor istedi ve bilirkişi kayıp kaçak elektrik bedelinin haksız ve hukuka aykırı olduğu yönünde rapor verdi. Bilirkişi raporunu dikkate alan mahkeme 12 Aralık 2012 tarihinde davanın kabulüne ve kayıp kaçak elektrik bedelinin Aras Elektrik AŞ tarafından faiziyle geri ödemesine karar verdi.

Mahkeme süreci hakkında bilgi veren iş adamı Hacı Dalar, tesisine gelen 66 bin liralık faturası içinde 7 bin liralık kayıp kaçak bedeli olduğunu gördüğünü, bu alınan bedelin hukuki olup olmadığını araştırdığını ve geri alınabileceğini öğrendiğini belirterek, " Mahkemeye bu bedelin geri iadesi için dava açtık. Çünkü bu bedel bizim gibi işletmeler için çok büyük, gözardı edilebilecek bir rakam değil. Bundan sonra ödemeyeceğimiz için mutluyuz. Geriye dönük ödediğimiz rakamların iadesi içinde yeni bir dava daha açacağız." dedi.

Elektrik faturasında kayıp kaçak bedelinin gösterilmediğini de anlatan Hacı Dalar, " Faturada gösterilmeyen bir bedel bizden gizli bir şekilde alınıyor. Başkasının suçu neden genele mal ediliyor. Dürüst vatandaşın suçu ne? Bu soruna kökten çözüm bulunmalı." diye konuştu.

hürriyet
Son Güncelleme: 27.12.2012 11:39
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177