banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim TURAN
Yeşim TURAN
09 Mart 2016 Çarşamba 00:37
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden Çipras'a fahri doktora

İZMİR

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye ile Yunanistan ortada düet ilişkiler, insancasına değerler ve AB müktesebatı açısından ehemmiyetli birlikte aşama atıldığını belirterek, dayanışma, hukuk ve abra yönündeki çabaları halis muhlis kuvvetiyle destekleyeceğini söyledi.

Türkiye-Yunanistan 4. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) Toplantısı'na eklenmek düşüncesince İzmir'e mevrut Çipras'a, İzmir Ekonomi Üniversitesi kabilinden Yunanistan'ın kazançlı krizden çıkmasında gösterdiği çabaları ve mülteci krizi dair sergilediği insancasına yöntem haysiyetiyle politikacı ekonomi branşında fahri doktora unvanı verildi.

Ünvanın arz edilmiş bulunduğu törende mütekellim Çipras, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini değerlendirdi. 'Bugün Yunanistan ve Türkiye birlikte aşama attık. Bu aşama çabucak düet ilgiler açısından değil insancasına değerler ve AB müktesebatı açısındandı da' diyen Çipras, alınacak derinliğine birlikte sefer olduğunu, çabucak beyanname ve güzel niyetlerin ehliyetli olamayacağını vurguladı. Sabır, ısrar ve inatla bu yönde çalışılması gerektiğine dikkati çekici Çipras, 'Bunu başaracağız. Ben kararlıyım. Bütün gücümle bu çabaları desteklemeye ve bu mücadeleyi vermeye, ayrıca ideolojik farklılıklarımı da birlikte kenara bırakarak dayanışmaya, dostluğa, istikrara istikamet hasretmek amacında uğraş edeceğim' niteleyerek konuştu.

Yunanistan'ın yaşamış bulunduğu kazançlı çöküntü ilişkin da mütekellim Çipras, istikraz ilişkin mensur edilen arsıulusal kazançlı sistemin çıkmaza girdiğini ve değişikliğe gerekseme duyulduğunu dile getirdi.

Hali hazırdaki düzenin mahsus devletlerin çıkarlarına görev ettiğini savunan Çipras, Yunanistan'ın kazançlı krizi devrinde IMF, Dünya Bankası ve Avrupa Merkez Bankası üzere arsıulusal firmaların takındığı tutumu eleştirdi. Bu firmaların özlük gündemlerini dayattığını tamlayan Çipras, 'Bize 'Ya halis muhlis bu dayatmaları yaşama geçirir ve ya batkınlık edersiniz. Sizin düşüncesince apayrı alternatif yok' dediler' ifadesini kullandı.

Çipras, tümsekli şet politikası üzere Yunanistan'a öneri edilen kazançlı önlemlerin ekonomiyi düzeltmekte çıtırbom olacağının söylenmesi ilişkin bu firmaların 'Bizler buraya ontolojik birlikte diyalog düşüncesince gelmedik, tığ buraya birlikte anlaşmayı imza etmek düşüncesince geldik' dediklerini aktardı. Ancak bahis konusu önlemlerin çabucak kazançlı değil içtimai manada da birlikte neticeye götürmediğinin görülmeye başlandığını tabir fail Çipras, Avrupa'nın aşama etap Yunanistan'ın haklılığını anlamaya başladığını söyledi.

Bu çeşit uygulamaların Avrupa'daki baş döndürücü sağcı ve rasist hareketleri güçlendirdiğini de sonra devam eden Çipras, politikacı çıkmaza giren ve beklentisi sıfır devletlerin kazalı yönlere sefer almaya başlayacaklarını dile getirdi.

Bölgede yaşanmış bulunan mülteci krizine de yer veren Çipras, krizinin bölgenin istikrarını tehlikeye attığını belirtti. 2. Dünya Savaşı'dan beri abra canlı Avrupa ülkelerinin, mülteciler kapılarına dayanana denli yaşanmış bulunan insancasına krize 'duyarsız kaldıklarını' kail Çipras, 'Sığınmacı krizi ile olanları görmüş oldular. Kriz, yattıkları yoğun uykudan onları uyandırdı' ifadesini kullandı. Çipras, diyalog ve ortaklık ile sorunlara hal bulunabileceğini, bunun doğacak nesillere bulunduğu denli eski nesillere bulunan borcun birlikte gereği bulunduğunu dile getirdi.

Törende, darülfünun yönetimi kabilinden Çipras'a İzmir'deki zamanı Agora kalıntılarında ortaya çıkan döşeme mozaiklerinden sabah yeli alınarak dokumalı birlikte halı armağan edildi.

Muhabir: Sinan Polat

Kaynak: AA

Son Güncelleme: 09.03.2016 00:37
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177