banner200
banner225
04 Ağustos 2014 Pazartesi 14:27
IŞİD militanı değil sandık görevlisi
banner188
banner213
 Ali Gülen imzasıyla Sözcü Gazetesi'nde bugün yer alan haberde;sandık başında görev yapan çember sakallı ve takkeli bir kişinin kıyafeti rak ve Su­ri­ye­’de katliamlar yapan terör örgütü IŞİD militanlarının giydiği kıyafetlerle benzerlik gösterdiğine dikkat çekildi. Bu­nun dı­şın­da, san­dık baş­la­rın­da gi­yim-ku­şa­mı Af­gan­lı­la­r’­a ben­ze­yen­ler­le, ka­ra çar­şa­fa bü­rün­müş AK­P’­li­lerin de olduğu belirtildi.

ATATÜRK TİŞÖRTÜ GİYEN GENCE OY KULLANDIRMADILAR

Bu durumun Türklerin tepkisini çektiği; Mü­ni­h’­te­ki se­çim mer­ke­zi­ne Ata­türk ti­şör­tüy­le gi­den bir ki­şi, AK­P’­li­ler ta­ra­fın­dan, “Si­ya­si ve ta­ra­fı­nı bel­li edi­yo­r” ge­rek­çe­siy­le içe­ri alın­ma­dığı ifade edildi.

Oy için ran­de­vu­su olan genç ge­ri gön­de­ril­di. Olay da­ha son­ra se­çim ku­ru­lu­na ile­til­di ve Ata­türk ti­şört­lü gen­ce izin çık­tı an­cak genç si­nir­le­nip git­tiği için oy kullanamadı.

Frank­fur­t’­ta­ki se­çim mer­ke­zi­ne ise ka­dın­lı-er­kek­li bir grup, Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi için ha­zır­la­nan lo­goy­la git­ti. Ka­pı­da se­çim pro­pa­gan­da­sı ya­pan gru­bu MHP’­li­ler kar­şı­la­dı. Türk Fe­de­ras­yo­nu üye­si bir grup, ko­ru­ma­lar­la iti­şen Er­do­ğan ti­şört­lü ve şap­ka­lı genç­ler­le tar­tış­tı. AK­P’­li­le­ri püs­kür­ten MHP’­li­le­re, CHP’­li­ler­de des­tek ver­di. MHP’­li genç­ler, da­ha son­ra ay­nı ki­şi­ler tek­rar gel­me­sin di­ye nö­bet tut­tu.

Odatv.com

banner229
Son Güncelleme: 04.08.2014 14:32
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol