banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim TURAN
Yeşim TURAN
10 Mart 2016 Perşembe 14:37
'İş Başı Eğitimi programı bir istihdam programıdır'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, 'İş Başı Eğitimi niteleyerek nitelendirdiğimiz programımız, birlikte istihdam programıdır, birlikte enerjik gücü programıdır. Bu iş başı eğitimine başlayanların yüzdelik 75'lik dilimi 4-5 maaş süreçte sürekli birlikte istihdamla gönül rahatlığı karşıya kalmaktadır. Bu dünyanın da ülkemizi strateji ederken özendiği rakamlardan biridir' dedi.

Bakan Soylu, KKTC İçişleri ve Çalışma Bakanı Asım Akansoy ve beraberindeki kurul ile makamında birlikte araya geldi.

Görüşmede, KKTC'nin kalkınma amacında eriştiği seviyenin Türkiye ve semt düşüncesince birlikte kıvanma meselesi olduğuna ayraç fail Soylu, Türkiye'nin, KKTC'nin güçlenip Doğu Akdeniz'de asıl birlikte çekicilik merkezi olmasını sağlayacak projeleri desteklemeye bitmeme edeceğini söyledi.

İki ülkenin emek vermek ve içtimai düzenlilik ile ilişik bakanlıkları ortada da yaklaşan ve içten birlikte alım satım bulunduğunu aktaran Soylu, bu bakanlıklar ortada şimdiye derece içtimai düzenlilik ve işgücü anlaşmaları ile ortaklaşa iş protokolleri imzalandığını anımsattı.

Soylu, Türkiye'nin akıbet yıllarda, ister içtimai düzenlilik gerekse de istihdam dalında ehemmiyetli düzeltme ve düzenlemelere imza attığına dikkati çekerek 'Çok ehemmiyetli istihdam programlarımız var. Bunlardan baş döndürücü dobra neticeler aldık. mesela 'İş Başı Eğitimi' niteleyerek nitelendirdiğimiz programımız, birlikte istihdam programıdır, birlikte enerjik iş gücü programıdır. Bu iş başı eğitimine başlayanların yüzdelik 75'lik dilimi 4-5 maaş süreçte sürekli birlikte istihdamla gönül rahatlığı karşıya kalmaktadır. Bu dünyanın da ülkemizi strateji ederken özendiği rakamlardan biridir. Önümüzdeki süreçte de ister sektöre, ister coğrafi güzel istihdam politikaları ortaya koyacağız' ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme: 10.03.2016 14:37
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177