banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
19 Şubat 2014 Çarşamba 15:42
İnternetteki yeni haklarınız...

 19 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6518 sayılı Kanun, çok sayıda kanunun yanı sıra internet kanunu olarak bilinen 5651 sayılı Kanununda da bir dizi değişikliğe gitmiştir.

Bu Kanun ile internet sitelerinde hakları ihlal edilenlere yönelik yeni haklar getirilmiştir. Aşağıda bu konuya ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

1- KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ

İnternet sitelerinde şahsınıza yönelik rencide edici türden yazılar bulunması halinde, sırasıyla şu işlem basamaklarını takip etmelisiniz.

- Önce internet sitesinin kendisine, internet sitesinin kendisine ulaşamamanız durumunda internet sitesini barındıran yer sağlayıcısına mail veya posta yoluyla başvurmalısınız. Buna UYAR-KALDIR yöntemi denmektedir. Bu yola başvurabileceğiniz gibi, hiç bu yola başvurmadan da direkt sulh ceza mahkemesine başvurabilirsiniz. (Eğer internet sitesinde bir mail, adres veya diğer bilgiler yok ise http://myip.ms adresinden bir internet sitesinin host eden yer sağlayıcısını bulabilirsiniz.)

- İnternet sitesinin kendisi veya yer sağlayıcı, başvurunuza 24 saat içinde cevap vermelidir.

- İnternet sitesine değil de doğrudan sulh ceza mahkemesine başvurulması halinde, hakim 24 saat içinde, duruşma yapmaksızın karar verecektir. Hakimin kararı, gereğinin yapılması için kararı Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderecektir. Birlik 4 saat içinde ilgili URL adresini yasaklayacaktır.

2- ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİN İHLALİ

İnternet sitelerinde sizinle, ailenizle ilgili özel hayatınıza dair fotoğraf, yazı veya video bulunması halinde, sırasıyla şu işlem basamaklarını takip etmelisiniz.

- (1) Hakkın ihlaline neden olan yayının tam adresi (URL), (2) hangi açılardan hakkın ihlal edildiğine ilişkin açıklama ve (3) kimlik bilgilerini ispatlayacak bilgiler ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına (TİB) başvurmalısınız. TİB'e ulaşmak için tıklayın.

- TİB talebinizi derhal Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderecek, Birlik de en geç 4 saat içinde ilgili içeriği yasaklayacaktır. Erişimin engellenmesi, özel hayatın gizliliğini ihlal eden yayın, kısım, bölüm, resim, video ile ilgili olarak (URL şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla uygulanır. Yani tüm site değil, ilgili sayfa engellenecektir.

- İlgili sayfanın yasaklanmasını talep eden kişiler, talepte bulunduğu saatten itibaren 24 saat içinde sulh ceza hakimine başvurur. Hakim, en geç 48 saat içinde kararını verir. Hakim kararını doğrudan Başkanlığa gönderir; aksi halde, erişimin engellenmesi tedbiri kendiliğinden kalkar. Yani sulh ceza hakimliğine başvurulmaz ise ilgili tedbir kalkacaktır.
memurlar.net

Son Güncelleme: 19.02.2014 15:44
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177