banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim TURAN
Yeşim TURAN
05 Mart 2016 Cumartesi 17:52
'İlişkimizde paradigmatik bir zihniyet değişimine ihtiyaç var'

ANKARA

Başbakan Ahmet Davutoğlu Türkiye-İran İş Formu'nda konuştu.

Başbakan Davutoğlu, 'İlişkimizde bundan böyle paradigmatik bir zihniyet değişimine ihtiyaç var. Türkiye ve İran kadim bitişik ve arkadaş dü ülke. Coğrafyaları aşırı açık bir piyasası muhasır ve birlikte, bir arada değerlendirildiğinde Afro-Avrasya'nın en devim bilimi kuşağını gerçekleştiren bir coğrafya. Bu mefruşat üstünde deminden bundan böyle bu coğrafyaları ve halklarımızı birleştiren toy bir tatlılıkla yaklaşmamız lazım. Bu da çapraz mütalaa anlayışı değil, ayrımsız tarafta fikren potansiyelimizi azami kurda yaşama geçirme, potansiyelimizi en yukarı kurda evren ekonomisiyle rekabette önderlik edecek halde devreye sokma' ifadelerini kullandı.

Başbakan Davutoğlu, Türkiye ve İran'ın coğrafyaları, hesaplı yapıları bakımından birbirini bütünler özelliklere erbap bulunduğunu belirterek, 'Batı Asya'da Türkiye, İran'ın Avrupa'ya oluşturulan kapısı, İran ise Türkiye'nin Asya'ya oluşturulan kapısı. Bu bizlere iblağ ve geri hizmet dalında yılgı olanaklar sunuyor. Bugün karayolu, demiryolu ulaşımı ve iklim yolu ulaşımı hikayelerinde şümullü değerlendirmelerde bulunduk ve aşırı çelimli bir iradeyle önümüzdeki çağda bu bölgelerde ağırbaşlı hamleler ika sonucu aldık. Önümüzdeki çağda Mersin Limanı ile Bender Abbas Limanı arasında, Trabzon Limanı ile Bender Abbas Limanı arasında, Türkiye'deki aceleci şimendifer koridoruyla, İran'da Tahran'dan Tebriz'e akıllıcasına ilerlemesi planlanan aceleci şimendifer koridoru ortada irtibatlarımızı güçlendireceğiz' niteleyerek konuştu.

Kaynak: AA

Son Güncelleme: 05.03.2016 17:52
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177