banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim TURAN
Yeşim TURAN
28 Mart 2016 Pazartesi 11:43
İflas ertelemeye yeni düzenleme

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde gazetecilerin gündeme bağlı sorularını yanıtladı.

Aydın, Ziraat Bankasının New York şubesiyle ilişik medyada çıkan 'kara dünyalık yahut ahenk düzenlemelerine karşıt işlemler zımnında denetleme yapıldığı' haberlerinin içinin gereksiz bulunduğunu söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin 2009 yılındaki denetimlerde Ziraat Bankasının bilgelik muamele sisteminin müşteriyi tanımaya akıllıca olmadığını, bu yüzden hızla gelişen teknolojinin yenilenmesini istediğini hatırlatan Aydın, 'Ziraat Bankasının yapmadığı ortak şeyin, yapmış kabil algılatılması bizim bellik değerimize dokunca vermektedir. Bunun düşüncesince bu mevzuyu kamuoyuyla öldürmek istedim.' diyerek konuştu.

'Bankalara müteveccih siber saldırılar aut kaynaklı'

Aydın, sonuç çağda bankalara meydana getirilen siber saldırıların aut kaynaklı bulunduğunu ve elden kendilerine değil, hepsi bankacılık sistemine gönül rahatlığı yapıldığını aktaran Aydın, 'Bizlerin bu saldırılara gönül rahatlığı dayanım noktalarımız mevcut ve devir hin duvarlar aşılabiliyor.' diyerek konuştu.

Aydın, saldırıların gelişigüzel ulustan gelebileceğini, Türk bankalarının teknolojik seviyesi ile insanoğlu kalitesinin dünyanın gelişigüzel ülkesiyle rakiplik edecek kurda bulunduğunu anlatım etti.

'Eleştirimiz, batkınlık ertelemenin uygulamasındaki eksiklikler'

Bankacılık piyasasının batkınlık tecil hususunda birtakımı talepleri bulunduğunu tamlayan Aydın, 'Eleştiri konusu yaptığımız şey; batkınlık ertelemenin uygulamasındaki eksikliklerdir. Yoksa 'iflas tecil müessesesi radikal kalksın' diyerek ortak talebimiz yoktur.' dedi.

Bütün paydaşlarla bu işin çözümü düşüncesince devletle enformasyon şeklinde oldukları bilgisini sağlayan Aydın, 'Devlet bu mevzuda ortak kodifikasyon yapılması hususuna yunak bakıyor. İnşallah aşırı levent boylu sıfır ortak müddette bununla ilişik düzenleme, eksiklikleri ortadan kaldıran, alacaklı ve borçluyu denktaş biçimde yarıştıran ortak sistemi kurgulamış olacağız.' değerlendirmesinde de bulundu.

Kaynak: AA

Son Güncelleme: 28.03.2016 11:43
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Avatar
Halil özkan 9 ay önce

Bu nasıl bir haber dili? Hangi dil?

banner177