banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
02 Ocak 2014 Perşembe 11:28
Hükümlüye de oy hakkı!
 Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yasadaki açık hükme karşın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararına dayanarak, oy kullanma konusunda çarpıcı bir karara imza attı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, cezaevlerindeki tutuklular (davası devam eden, suçluluğu kanıtlanmamış mahpuslar) ile taksirli (kazayla işlenen) suçlardan mahkum olanların oy kullanabildikleri, bu konuda bir tartışmanın olmadığı belirtildi. Oy kullanma hakkını hükümlüler, yani mahkemelerin ceza verdiği kişiler açısından değerlendiren YSK, Anayasa’da “ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar” şeklindeki hükme dikkat çekti.

AİHM: Katı ve kapsamlı

YSK kararında, AİHM’in Söyler/Türkiye kararındaki “Türkiye’de cezaevi mahkûmlarının oy kullanma haklarına getirilen kısıtlamaların, cezası hiçbir şekilde cezaevinde infaz edilmeyen mahkûmlar için dahi geçerli oluşunu dikkate alarak, söz konusu kısıtlamaların katı ve geniş kapsamlı olduğu kanısına varmıştır” ifadeleri aktarıldı. Anayasa’nın 90. maddesine göre yasayla uluslararası sözleşmelerin çelişkili olması halinde uluslararası sözleşmelere öncelik verilmesi gerektiğine işaret edildi. Kararda bu nedenle sadece kasıtlı suçtan dolayı cezaevinde bulunan hükümlülerin oy kullanamayacağı, bunun dışında bir kısıtlama getirilmesinin seçme hakkına aykırı olacağı anlatıldı.

Kararda bu gerekçelerle hakkındaki mahkûmiyet hükmü kesinleşmiş olup da henüz cezaevine alınmayanlar, ceza infaz kurumlarından koşullu salıverilen ancak hak ederek tahliye edileceği süreyi daha doldurmayan ve mahkemesince uzun süreli cezasının ertelenmesine karar verilen hükümlülerin cezaevinde bulunmamaları nedeniyle oy kullanabilecekleri belirtildi.

Karar 2’ye karşı 9 oyla alındı.

Ağar ve Tuncel oy kullanabilecek

- YSK’nın kararına göre 30 Mart yerel seçimlerinde sadece cezaevinde kasıtlı suçlardan dolayı bulunan hükümlüler oy kullanamayacak.

- Buna göre örneğin 6 yıl ceza alıp da 4 yıl yattıktan sonra şartlı tahliye edilen hükümlü, ceza süresi dolmamış olmasına rağmen oy kullanabilecek.

- Trafik kazasından dolayı mahkum olmuş hükümlüler oy kullanabilecek.

- Aldığı hapis cezası ertelenenler oy kullanabilecek.

Son Güncelleme: 02.01.2014 11:32
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177