banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
07 Şubat 2011 Pazartesi 10:24
Hükümetten yargıyı rahatlatacak 2. adım
Yargıtay ve Danıştay’ın iş yükünü hafifletmek için hazırlanan üye ve daire sayısının artırılmasını düzenleyen yasa tasarısından sonra, ikinci bir çalışma daha başlatıldı. Adalet Bakanlığı, adli ve idari yargıdaki yaklaşık 800 bin dosyanın Yargıtay ve Danıştay’a gitmesini önlemek için iki paket üzerinde çalışıyor. Askerlik yoklaması yaptırmayanların suçları idari para cezasına çarptırılacak. Birçok hafif suç para cezasına dönüştürülecek. Star'ın haberine göre, Adalet Bakanlığı, Yargı Reformu Stratejik Taslağı kapsamında iki paket üzerinde çalışıyor. Adli ve idari yargıdaki yaklaşık 800 bin dosyayı mahallinde çözmeyi hedefleyen çalışma, önümüzdeki hafta ilgili tarafların görüşüne sunulacak. Özellikle Yargıtay ve Danıştay’a gelecek dosya sayısında büyük oranda azalmaya yol açacak çalışma, hafif suçlara idari para cezası verilmesini de içerecek.

800 BİN DOSYA YARGITAY’A GİDEMEYECEK

• Yargıtay’daki dosyaların önemli bir kısmını oluşturan askerlik yoklama kaçağı ve bakaya suçlarına ilişkin davalara yeni düzenleme geliyor. Üzerinde çalışılan taslağa göre, bakaya ve yoklama kaçaklarına idari para cezası verilecek.

•  İdari para cezasına ise mülki amir, askerlik şubesi veya savcılığın karar vermesi gibi 3 alternatif üzerinde duruluyor. Ağırlık kazanan görüş, bu suçlara askerlik şubelerinin para cezası vermesi yönünde.

• Yoklama ve bakaya suçlarında verilecek cezalara Sulh Ceza Mahkemeleri nezdinde itiraz edilebilecek. Sulh Ceza’nın vereceği karara ise Ağır Ceza Mahkemesi’nde itiraz edilecek.

• Ağır Ceza Mahkemesi’nin vereceği karar kesin olacak. Böylece bu dosyalar Yargıtay’a gitmemiş olacak. 2010 verilerine göre Yargıtay’a yaklaşık 100 bin dosya gitti.

VERASET İLAMLARI NOTERDEN


• Ölen bir kimsenin mirasçıları bir ay içinde Sulh Hukuk Mahkemeleri’nden veraset ilamı çıkartıyorlardı. Bu ilamlar uzun süre alıyordu. İlamlarla ilgili olarak mahkemeler duruşmalar yapıyor ve karar veriyordu. Yeni yapılan düzenlemede, mahkemelerin yanı sıra doğrudan noterliklerden de veraset ilamı çıkartılabilecek.

ORMAN SUÇLARINA DA PARA CEZASI


• Üzerinde çalışılan bir başka konu ise Orman Kanunu’na muhalefet suçları. Buna göre, orman ürünlerini nakletme, taşıma suçlarına da idari para cezası verilecek. Bu suçlarla ilgili 2010 yılında yaklaşık 4 bin dosya Yargıtay’a taşındı.

• Üzerinde çalışma yürütülen bir diğer konu ise Pasaport Kanununa muhalefet suçları. Buna göre, yurt dışına giriş çıkış yasağı ihlalleri de idari para cezasıyla cezalandırılacak.

ÖĞRENCİ NOTLARI İÇİN KOMİSYON

• Bakanlığın üzerinde çalıştığı ikinci paket de idari yargı ile ilgili konuları kapsıyor. Danıştay’ın görüşleri doğrultusunda hazırlanan pakette, ortaöğretim kurumlarındaki not, kayıt ve nakil işlemlerine karşı yapılan itirazlar bundan böyle Danıştay’a kadar gidemeyecek.

• Bu tür başvurularla ilgili olarak öncelikle Üniversite veya Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde komisyonlar kurulması, not ve nakillere öncelikle buralarda itiraz edilmesi hedefleniyor.

• Bu komisyonların incelemelerinden sonra ilgililer isterse idari yargıya başvurabilecek. Bu dosyalara yapılacak itirazlar en son Bölge İdare Mahkemelerince ele alınacak. Bu dosyalar Danıştay’a taşınmayacak.

800 BİN DOSYA İÇİN ÇÖZÜM

• İki paket ile ilgili çalışmalar önümüzdeki hafta kamuoyuyla paylaşılacak. Hazırlanan paketlerle Yargıtay ve Danıştay’a gidecek 800 bin dosyanın önü kesilmiş olacak.


Bugün
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177