banner200
banner235
banner225
27 Mayıs 2012 Pazar 12:13
Hukuk mezunu olmayan hâkim!
banner188
banner213
banner230
İdari yargıya alınacak hâkimlerden yüzde yirmisinin hukuk dışından olabileceğine ilişkin sınırlama kaldırılarak, hâkimlerin hiçbirinin hukuk mezunu olmamasının önü açılıyor.

İLHAN TAŞCI-Cumhuriyet

ANKARA - Yargıyı hızlandırma gerekçesiyle hazırlanan yasa tasarısında, idari yargı yeniden şekillendiriliyor. İdari yargıya alınacak hâkimlerden yüzde yirmisinin hukuk dışından olabileceğine ilişkin sınırlama kaldırılarak, hâkimlerin hiçbirinin hukuk mezunu olmamasının önü açılıyor. Tasarıda, Danıştaya idari görevden seçilecek üyelerin devlet hizmet sürelerinin 20 yıldan 12 yıla düşürülmesi öngörülüyor. Danıştay savcılarının görülen davalarla ilgili görüş bildirmesine de sınırlama getiriliyor.

TBMM Adalet Komisyonunda görüşülmeyi bekleyen tasarıda, pek çok değişiklik amaçlanıyor.

Danıştay davaları idari mahkemelere

Tasarının yasalaşması durumunda, Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davaların büyük çoğunluğu idare mahkemelerine devredilecek. Bakanlıkların tüm düzenleyici işlemleri aleyhine Danıştaya dava açılabiliyordu. Yasa tasarısında, bakanlıkların yalnızca ülke genelinde uygulanacak düzenleyici işlemlerine karşı Danıştaya gidilebilmesi öngörülüyor. Bu düzenleme üst kurulları da kapsadığı için tasarının yasalaşması durumunda, BDDK ve RTÜK benzeri kurulların kararlarının iptali için artık Danıştaya değil idare mahkemelerine dava açılabilecek.

Mevcut düzenlemeye göre, Danıştay savcıları, kanun yararına bozma ve Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunundan doğan görevleri dışında, Danıştayda görülen tüm ilk derece davaları ile temyiz ve karar düzeltme dosyalarının esası hakkında ve yürütmenin durdurulması istemleri hakkında görüş bildirebiliyorlar. Tasarıyla Danıştay savcılarının gelen her dosyaya ilişkin görüş bildirmesi uygulamasından vazgeçiliyor. Tasarıya göre, Danıştay savcıları yalnızca kanun yararına bozma, Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunundan doğan konularda ve Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalarda görüş bildirebilecek. Düzenlemeye gerekçe olarak savcıların görüş bildirmesininyargılama süresinin uzamasına sebep olması gösterildi.

Yasa tasarısında, 18 kişiden oluşacak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun üyelerinin 3 yıllığına sabitlenmesi öngörülüyor. Kurulda görev alacak olan üyeler kendi dairelerinde oluşturulacak heyetlere katılmayacaklar. Düzenlemenin gerekçesine göre, kurul gündeminde 2011 yılı sonu itibarıyla 6 bin dosyanın bulunduğu, uygulamada haftada bir toplanan kurulun sürekli toplanarak birikmiş dosyaları eritmesihedefleniyor. Tasarıya göre kurul 3 yıllık sürenin sonunda yeniden eski yapısına dönecek.

Sınırlama kalkıyor

Tasarıda Hâkimler ve Savcılar Kanununda da idari yargıyı etkileyecek değişikliğe gidildi. Hâkimler ve Savcılar Yasasının alınacak yargıç adaylarının niteliğini düzenleyen maddesinde, ...hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmeyeceği hükmü yer alıyordu. Tasarıyla yüzde 20 sınırlaması kaldırılıyor. Böyleceistenilmesidurumunda idari yargıya alınacak hâkimlerin hiçbiri hukuk mezunu olmayabilecek.

Bu düzenlemeye, Hâkim ve savcı sayısının arttırılması gerekmektedir. Hâkim ve savcı eksikliğinin daha kısa sürede giderilebilmesi nedeniyle gereksinim duyulduğu savunuldu.


banner229
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol