banner200
banner235
banner225
22 Şubat 2013 Cuma 10:04
Hukuk Dairesi Kararı 6100 sayılı yasanın uygulanması- açılmamış sayılma
banner188
banner213
banner230
Daire:5
Tarih:2012
Esas No:2012/9448
Karar No: 2012/15070
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:HMK 150 320 448
İlgili Kavramlar:6100 sayılı yasanın uygulanması- açılmamış sayılma
Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın açılmamış sayılmasına dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacı idare vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü: -

K A R A R –
Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini istemine ilişkindir.

Mahkemece HMK.nun 320/4 maddesi gereğince davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş; hüküm, davacı idare vekilince temyiz edilmiştir.

Dava 1086 sayılı HUMK.nun yürülükte bulunduğu tarihte açılmış olup, dosya 30.03.2011 tarihinde ilk kez işlemden kaldırılmış ve 31.03.2011'de yenilenmiştir. 6100 sayılı HMK.nun yürülüğe girdiği 01 Ekim 2011 tarihinden sonra ise 29.11.2011'de ikinci kez işlemden kaldırma kararı verilmiş ve 07.12.2011 tarihinde davacının yenileme talebi kabul edilmiştir.
01 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK.nun 320/(4) maddesi gereğince; "Basit yargılama usulüne tabi davalarda, işlemden kaldırılmasına karar verilen dosya, yenilenmesinden sonra takipsiz bırakılırsa, dava açılmamış sayılır" hükmü getirilmiş ise de;
6100 sayılı HMK.nun 448. maddesindeki; "Bu Kanun hükümleri, tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla derhal uygulanır" hükmü gereğince; 1086 sayılı HUMK.nun yürürlük tarihinde birinci kez işlemden kaldırma sonrası, davacının ilk yenilemeyi takiben bir kez daha davayı takipsiz bırakma hakkı bulunduğundan ve bu durum davacı yönünden tamamlanmış işlem niteliğinde olmadığından, burada 6100 sayılı Kanun değil, davanın açıldığı tarihte yürürlükte bulunan 1086 sayılı HUMK'nu uygulanmalıdır.

Bu nedenle davacının 6100 sayılı HMK.nun yürürlük tarihinden sonra da bir kez daha takipsiz bırakma hakkı bulunduğu ve yenileme talebi de kabul edildiğine göre, mahkemece yargılamaya devam edilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi,
Doğru görülmemiştir.
Davacı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, 05.07.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın açılmamış sayılmasına dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacı idare vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

- K A R A R – Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini istemine ilişkindir. Mahkemece HMK.nun 320/4 maddesi gereğince davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş; hüküm, davacı idare vekilince temyiz edilmiştir. Dava 1086 sayılı HUMK.nun yürülükte bulunduğu tarihte açılmış olup, dosya 30.03.2011 tarihinde ilk kez işlemden kaldırılmış ve 31.03.2011'de yenilenmiştir. 6100 sayılı HMK.nun yürülüğe girdiği 01 Ekim 2011 tarihinden sonra ise 29.11.2011'de ikinci kez işlemden kaldırma kararı verilmiş ve 07.12.2011 tarihinde davacının yenileme talebi kabul edilmiştir. 01 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK.nun 320/(4) maddesi gereğince; "Basit yargılama usulüne tabi davalarda, işlemden kaldırılmasına karar verilen dosya, yenilenmesinden sonra takipsiz bırakılırsa, dava açılmamış sayılır" hükmü getirilmiş ise de; 6100 sayılı HMK.nun 448. maddesindeki; "Bu Kanun hükümleri, tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla derhal uygulanır" hükmü gereğince; 1086 sayılı HUMK.nun yürürlük tarihinde birinci kez işlemden kaldırma sonrası, davacının ilk yenilemeyi takiben bir kez daha davayı takipsiz bırakma hakkı bulunduğundan ve bu durum davacı yönünden tamamlanmış işlem niteliğinde olmadığından, burada 6100 sayılı Kanun değil, davanın açıldığı tarihte yürürlükte bulunan 1086 sayılı HUMK'nu uygulanmalıdır. Bu nedenle davacının 6100 sayılı HMK.nun yürürlük tarihinden sonra da bir kez daha takipsiz bırakma hakkı bulunduğu ve yenileme talebi de kabul edildiğine göre, mahkemece yargılamaya devam edilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi, Doğru görülmemiştir. Davacı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, 05.07.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
banner229
Son Güncelleme: 22.02.2013 10:06
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol