banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
06 Nisan 2016 Çarşamba 10:55
Hoca şikâyet etti, 2 yıl sonra 25 öğrenci gözaltına alındı

Savcılık, “hocalar ile öğrencilerin ortaklaşa hareket etmek suretiyle yapılanma içine girdiklerini” ileri sürdü. Dayanak olarak, Keskinkılıç’ın şikayeti ile aynı yöndeki gizli tanık şikayeti gösterildi.Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Osmanlıca derslerine giren Yrd. Doç. Dr. Esra Keskinkılıç’ın Kasım 2014’te bir kız öğrenciye, “Birkadın böyle kahkaha atamaz” demesi üzerine okulda eylemler başlamıştı.

Keskinkılıç’ın görevden alınması için imza toplayan öğrenciler, okulun kantininde forum düzenlemişti. Keskinkılıç da öğrenciler hakkında 28 Kasım 2014’te suç duyurusunda bulunmuş; okulda devlete ve kendisine yönelik tehdit, hakaret amaçlı broşür ve afiş asıldığını iddia etmişti.Bu sabah, Keskinkılıç’ın adını ve fotoğrafını verdiği 25 öğrenci operasyonla gözaltına alındı. Bu operasyon gerekçesi olarak, “MSGÜ’de üniversitesi yönetiminde görev alan hocalar ile öğrencilerin ortaklaşa hareket etmek suretiyle yapılanma içine girdikleri” iddiaları gösterildi.

Sorgu tutanağında Keskinkılıç’in ifadesinin yanı sıra “Füsun Okur ve “Hayal Açıkgöz” kod adlı iki gizli tanığın ifadelerine yer verildi. Fotoğraf üzerinden teşhiste bulunan Tanık Füsun Okur, öğrenciler için “Bu şahıs üniversitede PKK/KCK’nın sorumlusudur. Şahıs sosyal medya üzerinden eylem çağrılarında bulunmuştur. Her türlü yasadışı eyleme aktif olarak katılır. Keskinkılıç’ın boykot edilmesi eylemine de katılmıştır. Okuliçindeki her türlü illegal örgüte destek verip afiş asma ve broşür dağıtma faaliyetinde bulunur” dedi.

”Hayal Açıkgöz” kod adlı gizli tanık da öğrencilerin boykot ve eylemlere katılıp broşür dağıttıklarını ifade etti.Sorguda “Esra Keskinkılıç’ın boykot edilmesi olayı hakkında detaylı ifadenizi veriniz. Boykotu kim veya kimlerin talimatıyla yaptınız? Eylemi kimler organize etti? Sizinle beraber eyleme kimler katıldı? Eylem öncesi üniversiteyönetimine bilgi verildi mi? Verildi ise kimden izin alındı?” soruları yöneltidi. ŞüpheliOnur Akyol, ifadesinde, “Ben Keskinkılıç’ı tanımıyorum. Tarih öğrencisiyim. Benim derslerime girmemektedir. Boykota katılmadım. Böyle bir eylem olduğunu hatırlamıyorum” dedi. Öğrencilerin sosyal medya paylaşımları da delil olarak gösterildi.

Hürriyet

Son Güncelleme: 06.04.2016 10:57
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177