banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
04 Kasım 2014 Salı 10:50
HDP: Sen Anayasa Mahkemesi misin!

İmralı'yla görüşmeler yapan HDP heyeti dün bir basın toplantısıyla ‘'çözüm süreci devam etsin' çağrısı yaptı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yanıt verdi. HDP’li Sırrı Süreyya Önder şöyle dedi:"HDP'nin neye benzediğini, benzeyeceğini, ne olursa nasıl olacağını belirlemek kimsenin haddi ve hakkı değildir. Bunu Sayın Davutoğlu'na aynen böyle iade ederek başlamak istiyorum. Kimse bize diz çöktürme hevesine kapılmasın. Sen Mahkemesi misin?  Nereden karar verdiniz bizim parti gibi davranmadığımıza? Siz şirket gibi parti yönettiğiniz için olabilir mi?" Barış ve kamu düzeni Önder, çözüm süreci ne zaman bir yola girse  derin güçlerin provokasyonlara yöneldiğini söyledi ve "Kobani olaylarını araştıralım, barışın kilidi orada yatıyor" dedi. “Barış süreci gerçekleşirse, ancak o şartla kamu düzeni dediğimiz şey gerçekleşir” diyen Önder, barış süreci için üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın, “En çok da İmralı bu sürecin altında kalır” sözünün Öcalan'a saygısızlık ve tehdit olduğunu savunan Önder, "Süratle tekrar barış diline dönmeye  mecburuz hepimiz. 'Sürece mahkum ve mecbur değiliz' sözünün hiç edilmemiş olmasını dilerdik. Sürece hepimiz, başta hükümet, insanlık adına, hem mecburuz, hem mahkumuz" dedi.

Son Güncelleme: 04.11.2014 10:53
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177